En gruppe mennesker sidder i et fællesrum, på væggen hænger en iPad, som spiller musik

Vi designer musikløsninger skræddersyet til palliation og demensplejen i samarbejde med erfarne musikterapeuter. Vi tilbyder en helhedsløsning der indeholder både et unikt musikprogram, hardware, undervisning af personalet og efterfølgende e-learning for at sikre faglig brug.

Vi har også en ”light løsning” til brug i fællesarealer.

Formål

Formålet er at gøre det nemt for personalet (og evt. borgere) at udnytte musikken som et terapeutisk værktøj i hverdagen.

Målgruppe

Demensområdet og palliation.

Betydning for borger

Musik kan have en smertelindrende, angstdæmpende effekt og kan generelt forøge livskvalitet og motivation.

Betydning for medarbejdere

Kan øge den faglige kvalitet i plejen og mindske problematiske situationer og evt. nedsætte medicin.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Kan bidrage positivt i en lang række situationer og gøre det nemmere at hjælpe borgere både i praktiske og psykiske problematikker. Tidsbesparende mm.

Anskaffelsespris

Priser fra 25.000 kr.

Forventet levetid

Garanti 5 år.

Udgifter til evt. montering

Efter behov.

Forventede årlige driftsudgifter

Licens og serviceaftale: fra 500 kr. /md.

Stilles der særlige krav?

Krav om stabil netværksforbindelse.

Er produktet til personlig brug?

Vi har både løsning til fællesrum og individuelt brug.

Er produktet til træning?

-.

Undervisningsbehov 

1-4 timer. Praktisk brug kræver næsten ingen undervisning men for at sikre det faglige niveau anbefaler vi 4 timers undervisning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Implementeret og testes pt. i samarbejde med Københavns kommune, Palliativ Afdeling.

Eventuelle cases