Øverst til venstre: en kvinde med inmuRELAX. Øverst til højre: to Musicdolls hhv dreng og pige. Nederst til venstre: inmuDANCE. Nederst til højre: Ellipsoiden med to smilende mennesker

Beskrivelse af produktet

1. Interaktive, runde puder med hhv. beroligende ’wellness-musik’ og glad, inciterende bossanova/jazz/bigband-musik. Begge typer udsender kraftige, virkningsfulde/beroligende vibrationer under brug.

2. De kendte demensdukker fra Rubens Barn (dreng og pige) med indlagt højttaler med Bluetooth.

3. Ellipsoide af træ med indlagte sensorer, højttaler og musikarkiv med forskellige temaer.

Formål

At skabe mulighed for med forskellige musikterapeutiske indsatser at give borgere med særlige behov højere livskvalitet, genkendelighed, ro (mindske agitation), aktivitet (øge arousal) m.v.

Den integrerede musik i hjælpemidlerne kan skabe et lille univers af lykke. Flere områder af hjernen bliver involveret på samme tid, og selv svært demente kan genkende musik og forholde sig til denne. Musikken, der afspilles, kan skabe livskvalitet via genkendelse, nærvær og tryghed.

Målgruppe

De tre teknologier er særligt udviklet til personer ramt af demens, men også mange andre målgrupper kan have gavn af dem.

Betydning for borger

Produkterne kan overordnet set forbedre livskvaliteten for en person med demens ved at mindske agitation (beroligende musik og vibrationer fra f.eks. inmuRELAX), skabe positiv sindsstemning, fremkalde minder fra kendt musik (Music Doll) og evt. øge lysten til aktivitet (inmuDANCE). Ved CRDL fremkalder berøring af deltagerne/hinanden en musik, som skabes i nuet (flere lydtemaer mulige) og giver en ordløs kommunikation med humor og interaktion, ’hudsult’ mindskes.

Betydning for medarbejdere

Da alle tre (fire) teknologier er skabt ud fra ønsket om at forbedre livskvaliteten for brugeren, kan de bortlede opmærksomheden fra potentielt uroskabende situationer (f.eks. personlig pleje) og ofte øge lysten til socialt samvær for brugeren og skabe et bedre arbejdsmiljø for omsorgspersonalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Svært at opgøre i en økonomisk effekt, men et bedre arbejdsmiljø for omsorgspersonalet og mindre risiko for udadreagerende adfærd kan på sigt resultere i mindre sygefravær og generelt bedre arbejdsmiljø for medarbejdere.

Anskaffelsespris

1) 5.160 kr.(inmuRELAX) og 5.300 kr. (inmuDANCE)
2) 3.380 kr. (Music Doll)
3) 31.000 kr. (CRDL).

Forventet levetid

For alle teknologier: Mindst 5 år, hvis de vedligeholdes efter anvisningerne.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

1) Ingen ud over vask og evt. udskiftning af betræk efter behov (ca. 450 kr./stk.)
2) Ingen ud over vask af dukken
3) Mulighed for årlig serviceaftale på 2.250 kr., der også omfatter 10 yderligere lydtemaer til CRDL’s indbyggede bibliotek.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Både-og. Iagttagelse af god hygiejne ved produktet (rene hænder, fjern mad og drikke forud for brug, pletrensning eller (af-)vaskning af produkterne(-s betræk) kan sikre, at flere brugere kan benytte hjælpemidlerne efter tur, helst kun 2-3 brugere førend vask/skift af betræk.

Er produktet til træning?

inmuDANCE kan benyttes til aktiviteter for f.eks. 1-10 personer ad gangen i rundkreds eller i rundkreds (CRDL) fra ½-1 time ad gangen.

Undervisningsbehov

Kort introduktion anbefales, men optimalt set bør der afsættes 1-1½ time pr. teknologi for at få indblik i deres potentialer i forskellige brugssituationer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, på messer, webinar, undervisning på uddannelsesinstitutioner, præsentationer i kommuner m.v.

Erfaringer

1) inmuRELAX: Afprøvet på 11 plejehjem beliggende i 10 forskellige kommuner med inddragelse af 50 personer ramt af demens.
2) Music Doll er afprøvet på et stort antal svenske plejehjem, kun svenske rapporter foreligger.
3) CRDL er afprøvet på et stor antal hollandske plejehjem, kun hollandske (og engelsksprogede) rapporter foreligger. Den internationale Alzheimerforening har CRDL som eksempel i deres præsentationsvideo for den kommende årlige, internationale konference.

Eventuelle cases