CalmViso stimulirum med dæmpet belysning og skærm på væggen

Den teknologiske udvikling går rigtig stærkt og i dag er der en mængde, som understøtter vores arbejde med mennesker med demens. En af disse teknologier er CalmViso sanserummet, som bygger på anerkendte metoder fra lys-,snoezelen- og sanseterapien. Kort fortalt er sanserummet en kombination af lyd, lys og billed, der tilsammen giver brugeren en illusion af at være en del af oplevelsen. Sanserummet kan transformeres til en hvilken som helst lokation, fx en kirke, en båd, en strand eller en skov. Produktet er udviklet i tæt dialog med plejecentret Lindehaven og Demens Centrum Aarhus.

Formål

Med udgangspunkt i Kitwood blomst og de psykologiske behov bruges CalmViso 1000 til at skabe trygge rammer, hvor mennesker med demens kan blive modtagelig for indtryk og impulser.

Målgruppe

Mennesker med demens og andre kognitive udfordringer.

Betydning for borger

Skabe mere trygge rammer og dermed mulig aktivering og indlevelse.

Betydning for medarbejdere

I og med at CalmViso 1000 kan bidrage til at skabe trygge rammer for mennesker med demens vil dette med stor sandsynlighed også afspejles i en lettere hverdag for medarbejdere på plejecentre.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

CalmViso 1000 er med fordel anvendt til aktivering af mennesker med demens og andre kognitive udfordringer og pårørende desangående, hvilket kan betyde at plejehjems-ressourcer kan anvendes optimalt. Er også medtaget i den Nationale Demenshandlingsplan.

Anskaffelsespris

Listepris 135.000 DKK + .

Forventet levetid

Garanti 3 år, men CalmViso 1000 vil formentlig have en længere levetid.

Udgifter til evt. montering

42.000 DKK i installation og opstart.

Forventede årlige driftsudgifter

Serviceaftale 975 DKK/mdr. over 36 mdr. bindingsperiode.

Stilles der særlige krav?

Ja, men kan forholdsvis enkelt integreres.

Er produktet til personlig brug?

CalmViso 1000 kan med fordel benyttes af flere borgere, men skal anvendes/opereres af uddannet personale/evt. pårørende.

Er produktet til træning?

Ja. Kan sagtens bruges til dette. Det varierer alt afhængig af borgerens situation.

Undervisningsbehov 

Ca. 2 timers opstartstræning og såfremt efterfølgende ”fresh up” er nødvendig aftales dette.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Plejecentret Lindehaven i Ballerup og Demens Centrum Aarhus +diverse andre kommuner.

Eventuelle cases

Se hjemmeside.