Håndtering af medicin til borgere er omkostningstungt og tidskrævende og opgaverne håndteres ofte manuelt af sundhedsfagligt personale. Kendetegnet for håndtering af medicin er: høj kompleksitet, manglende compliance, fejlmedicinering, utilsigtede hændelser og generelt stigende udgifter inden for området.

Der findes i dag teknologier herunder elektroniske medicindispensere (EMD), som kan løse og håndtere mange af de manuelle processer samtidig med at teknologien giver en højere sikkerhed, tryghed og øget fleksibilitet for borgeren. Mange kommuner i Danmark har haft projekter med en eller flere af de elektroniske medicindispensere, men meget få er lykkedes med en reel forandring af måden hvorpå kommunerne leverer medicinydelser til borgerne, hvor teknologien er en integreret del af ydelserne.

Medicin til tiden

MedTech Innovation Consortium (MTIC), kommunerne: Struer, Aarhus og Syddjurs, Fælles Service Center og virksomhederne: DoseSystems, Innospence, Evondos & MediCare samt Marselisborg Apotek er gået sammen i projektet ’Medicin til tiden’ http://www.mtic.dk/circular-co-creation/innovationssamarbejder/medicin-til-tiden/.

I projektet arbejder vi med at udvikle et koncept for 1) Hvordan kommunen sikrer, at borgerne får den rette medicin til tiden - med en kommune der støtter og vejleder på afstand. 2) Hvad skal der til for at få storskala drift på tværs af kommunerne.

Projektet ’Medicin til tiden’ vil fortælle om at samskabe et koncept og fortælle om Deres bud på hvordan fremtidens medicinhåndtering bedst sammensættes så:

  • Ydelsen tilpasses borgerens reelle behov og egne ressourcer.
  • Plejepersonalet kan fokusere på plejeopgaven.
  • Arbejdsgange og roller er tydelige og logiske.
  • Fokus på kvalitet til borger, kultur og arbejdsgange.

Viborg Kommune har siden foråret 2019 arbejdet med en LEAN proces. Her er gennemført en værdistrømsanalyse af medicindispensering og medicinadministration fra henvendelse til kommunen og til borger har fået medicinen.

Der har været fokus på proces, spild og forbedringsmuligheder. Dette vil medføre ændrede arbejdsgange og vidensdeling på tværs i organisationen. Resultatet af denne proces gør, at Viborg Kommune har mulighed for at udarbejde og implementere ens retningslinjer i organisationen, hvor der systematisk er indtænkt teknologier, dosisdispensering og rehabilitering af borger.

Medarbejdere og ledere i Viborg Kommune, der har medvirket i processen, vil fortælle om forløbet.

Program

08.00 Registrering og morgenmad

08.30 Velkomst og motivation for at arbejde med temaet Medicinhåndtering

  • Medicin til tiden – Circular Co-Creation project. Beskrivelse af projektet, processen, samskabelse, resultater og udbredelse ved projektet Medicin til Tiden v/ MTIC, de deltagende kommuner og virksomheder

Pause

  • Viborg Kommune præsenterer deres arbejde og resultater med LEAN processen v/ Medarbejdere og ledere fra Viborg Kommune
  • Plenumdrøftelse - Hvad har jeg hørt og lært i dag, og hvordan kan jeg omsætte det i praksis, når jeg kommer hjem?

11.50 Opsamling og tak for i dag