1. Kort velkomst og derefter Rikke Gregersens oplæg om kognitiv stimulationsterapi. Selve Rikkes præsentation var indspillet på forhånd, men hun var til stede og svarede efterfølgende på de spørgsmål, som deltagerne stillede.

 

2. Søren Ibsen fra Aktiv Interaktiv præsenterer Omivista Mobi - hvad man kan med teknologien, og nogle af de spil og aktiviteter som man har udviklet til brug i projektet med kognitiv stimulationsterapi.

 

3. Kim Baden-Kristensen & Brian Østergaard fra Brain+  fortæller om BrainPlus Recover og demonstrerer nogle af de hjerntræningsspil og -aktiviteter, som brugerne får adgang til. (Her er nogle tekniske problemer 4-5 minutter inde i oplægget. De varer knap 5 minutter, men var svære at klippe ud - så det må du bære over med ).

 

4. Jesper Roy fra Take-A-Walk VR fortæller om hvordan Take-A-Walk VR fungerer og viser også et ny funktion til at gøre VR-film mere interaktive.