Dreng i kørestol sidder og styrer forskellige ting med 0/1-kontakter

Forskellige produkter der kan bruges til udvikling gennem leg for børn og unge med særlige behov.
Grundig indføring i brug af 0/1 kontakter.

Formål

Kompensation for fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Mennesker der er udfordret motorisk

Betydning for borger

Kompensation for fysisk funktionsnedsættelse – øget selvstændighed. Udvikling og øget ansvar for eget liv. Læring om Årsag/Virkning.

Betydning for medarbejdere

Aflastning da borgeren vil øge sin selvstændighed.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Borger bliver mere selvhjulpen og kan dermed aflaste personale.

Anskaffelsespris

20.500,- for en god startpakke med alt hvad der skal til for at komme i gang med 0/ 1 kontakter.

Forventet levetid

5 år.

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter 

Stilles der særlige krav? 

Er produktet til personlig brug?

Kan godt anvendes af 3 personer måske flere, hvis det ikke er samtidigt.

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Individuel vurdering.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Bruges allerede over hele landet i specialinstitutioner.