Mange brugere efterlyser velfærdsteknologier og hjælpemidler i et bedre design. Nu er der håb, for flere og flere producenter udvikler velfærdsteknologier, hvor design har en central plads. Og det behøver ikke at gå ud over hverken funktionalitet eller økonomi.
Hvorfor det er en god idé at satse på design, hører du fire bud på til denne CareWare Præsentationsdag.
Du møder oplægsholdere, der alle har praktiske erfaringer med brugen af design i både proces og udformning af velfærdsteknologier.

Pige afprøver WheelyRider i DokkX

Program (endeligt)

  • 8.30-9.10 Udvikling af produkter til handicappede og ældre / Design for All gennem de seneste 20 år v/ Simon Skafdrup, CEO, 3Part. Har blandt andet være med til at designe WheelyRider, som ses på billedet ovenfor.
  • 9.20-10.00 Design + Tilgængelighed = Design for Alle v/ Karin Bendixen, ergoterapeut, sociolog & journalist, ekspert og rådgiver i inkluderende design, bexcom.
  • 10.10-10.50 Carbon Ultralight - designprisbelønnet rollator v/ byACRE.  
  • 11.00-11.40 ”Hvordan designe et bedre beslutningsgrundlag ” - Med baggrund i arbejdet med projekt ”Livets afslutning”
    v/ Kirsten Engholm Jensen, Borgerdesign.
  • 11.40-12.00 Present - sanselige aktiveringsobjekter v/ Louise Laursen Bitsch, VIA University College - Furniture Design studerende.