Individuelt tilpasset vest bestående af et fleksibelt velcrosystem, hvorpå vægtlodder 57g, 113g eller 227g kan placeres, afhængig af borgerens balancemæssige udfordringer.  

Formål 

  • At optimere borgerens posturale kontrol, således at ADL-funktioner kan gennemføres mere ubesværet. 
  • At mindske risikoen for fald. 
  • At give borgerne en større grad af stabilitet og dermed en større selvstændighed. 

Målgruppe 

Personer, der har et nedsat funktionsniveau og/eller er faldtruet 

Betydning for borger

Borgeren skal bære vesten så meget som muligt dagligt for at opnå den ønskede effekt. Den tilfører nervesystemet ekstra sensorisk information, som af hjernen bearbejdes til på bedre vis at opretholde den posturale kontrol. Borgeren vil fx opleve bedre at kunne stå op og udføre aktiviteter med hænderne. At kunne gå mere sikkert og bedre kunne orientere sig samtidig. At kunne gå uden støtte fra pårørende, stok eller rollator. Ikke at skulle koncentrere sig så meget om at udføre mere simple automatiserede bevægelser. Give borgeren en oplevelse af at være mere stabil og dermed reducere frygten for at falde og øge den generelle bevægelsesfrihed.  

Betydning for medarbejdere

Vesten kan reducere potentielle tunge løft hos personalet, da den vil mindske antallet af fald. Desuden vil den kunne frigive ressourcer hos personalet, der i højere grad vil kunne facilitere borgeren til hjælp-til-selvhjælp/rehabilitering i eget hjem. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Fald blandt ældre og personer med neurologiske lidelser er ofte forbundet med stor risiko for indlæggelser og langvarige sygdomsforløb. Vesten vil kunne nedbringe fald og dermed mindske forekomsten af faldrelaterede indlæggelser og/eller øget behov for hjælp i hjemmet pga. fald. Borgeren vil kunne opretholde et mere selvstændigt funktionsniveau over længere tid, dette vil mindske behovet for hjælp til ADL i eget hjem. 

Anskaffelsespris 

14-15.000,- kr.

Forventet levetid 

3-4 år med forbehold for individuel slitage. 

Udgifter til evt. montering 

Justering koster 840,-/gang – typisk efter 3.mdr.

Forventede årlige driftsudgifter 

Justering á 840,-/gang. Behovet for justering er individuelt. Estimeret behov for justering årligt 2-3 gange i alt 2520,- 

Stilles der særlige krav?

Der stilles krav til at borgeren er i stand til at få foretaget nødvendige undersøgelser i klinikken. 

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Borgeren instrueres i brugen ved udlevering. Desuden udleveres skriftligt informationsmateriale. Dette er inkluderet i vestens pris.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Flere kommuner i landet har bevilget BalanceWear® til deres borgere. Lyngby- Tårbæk Kommune kører et projekt med BalanceWear® i øjeblikket.