Måler stress videnskabeligt (er klinisk testet og certificeret) og hjælper brugeren med hands-on selv-behandling. Produktets algoritme uddrager en stress-diagnose af målinger af hjerterytmevariabilitet (ikke det samme som puls).

Kombinationen af måling og selvbehandling i samme app er unik.

Produktet består af 2 dele: En sensor i et armbånd og en app. Brugeren får sensorens måling i form af tal og grafik (kurve). Brugeren kan ligge i et grønt, et lysegult og orange og rødt felt. Målingen skal foretages siddende i 1-5 minutter på samme tidspunkt, helst hver dag (man kan godt lave andre ting samtidig). 

App’en giver en historik og forslag til selvbehandling, afhængigt af målingen.
Når man ser, at man er mere stresset end godt er, vil man gerne opnå en bedre måling. Så kan man lave 1-3 guidede øvelser på app’en: (1) vejrtrækning (min. 1 minut, men efter eget ønske), (2) lytning til naturlyde og musikterapi (15 minutter) samt meditation (9 minutter). Øvelserne kan laves, når man vil.
Af de fortsatte målinger kan man se, om ens stress bliver reduceret som man ønsker. De kliniske test har vist, at der er en klar effekt.

Formål 

At give enkeltpersoner mulighed for effektiv forebyggelse og selv-behandling af stress.

Målgruppe 

Personer på arbejdspladser. Voksne borgere generelt.

Betydning for borger

Borgere, der føler sig stressede, får et bærbart redskab til at diagnosticere og behandle sig selv. Historikken på app’en hjælper borgerne med at identificere, hvad det er der stresser dem, og hvad der får dem til at falde til ro. Produktet vil få mange borgere til at ændre adfærd og højne deres livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Hvis man er stresset på sit arbejde, er der noget galt, enten med arbejdets organisation, ledelsen, miljøet eller med ens egne arbejdsvaner.Produktet kan give dokumentation for, at der er noget der er galt, så problemerne kan blive identificeret og håndteret. De ansatte er ikke henvist til fornemmelser, men kan henvise til objektive målinger. Måske kan stress i de pågældende tilfælde håndteres af den ansatte selv, så han eller hun udvikler bedre arbejdsvaner, lærer at holde pauser og at få en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Måske er det arbejdsforholdene, det er galt med.
For at stille skarpt på arbejdsforholdene kan produktet monitoreres anonymt på et dashboard, så man se, hvordan stress-situationen er i forskellige afdelinger. Ledelse og personale organisation kan så gribe ind, hvis målingerne tyder på for meget stress.
Man kan på en arbejdsplads vælge, at lade alle ansatte bruge produktet i en kortere periode (fx 2 uger) og derved ”tage temperaturen” på arbejdspladsen. Dette kan erstatte trivselsundersøgelser og danne udgangspunkt for en åben dialog.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Vores beregninger viser, at stressede personer (vi ser bort fra de alvorlige tilfælde) i gennemsnit er 3-4 dage om året mere fraværende pga. sygdom end andre. Hertil kommer, at disse ansatte formentlig har lavere produktivitet.Vi kan spare kommunerne for 50% af deres udgifter til sygefravær.
Med vores produkt kommer brugerne 40% hurtigere ud af stress-problemer end ved andre metoder (fx psykoterapi). Heri ligger også en økonomisk fordel.
Forebyggelse med vores produkt vil også reducere tidsforbrug hos praktiserende læger og indlæggelse på hospital. Anskaffelsespris  Månedligt abonnement 200 kr. per person i år 1. Fra år 2, hvor sensoren vil være betalt, er abonnementet 100 kr. per person per måned. I år 3 vil prisen være lavere.
Afhængigt af antallet af brugere på en arbejdsplads kan der forhandles discounts. Vi er åbne for forhandling.

Forventet levetid 

I princippet uden grænser. App’en opdateres. En android-version er på vej. Hvis sensor går i stykker, udskifter vi den.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Abonnements-prisen.

Stilles der særlige krav?

Man kan bruge andre sensorer end vores egen, fx Garmin.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er til personlig brug. Men grupper af brugere kan monitoreres samlet.

Er produktet til træning? 

Brugeren bør benytte produktet hver dag:Måling: 1-5 minutter på samme tidspunkt hver dag

Selv-behandling: Efter behov (gerne noget hver dag), tidspunkt på dagen efter eget valg. Vejrtrækningsøvelser ned til 1 minut. Musikterapi mv. 15 minutter, guided meditation 9 minutter.

Undervisningsbehov

Produktet er selvforklarende, men der er også en instruktion, man kan læse. Det tager 5-10 minutter at lære sig funktionaliteten.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Vi er netop begyndt på at sælge arbejdspladser. Vi har to projekter på DTU, et til måling af hjerne-signaler, et andet til måling af demens. Et hollandsk firma bruger vores produkt til at måle effekten af deres Virtual Reality system.

Erfaringer

Vi har aftalt møder med flere kommuner. Fx skal vi mødes med Roskilde kommune og Gladsaxe kommune i august og september.

Eventuelle cases

Produktet er blevet klinisk testet på stress-expert Bo Netterstrøms klinik . Nogle enkeltpersoner har afprøvet vores produkt gennem flere måneder med stor tilfredshed. Vi har en aftale med arbejdsmiljøklinikken i Herning om at teste deres brugere.  

Endvidere: Se film på hjemmesiden.