• 8.30 - 9.10 "Få balance og nærvær i livet" v/ Stress- og mastercoach Birthe Buhl.
  • 9.20 - 10.00 Tronestolen med tilbehør v/ Lene Langhoff, TroneDanmark.
  • 10.10-10.50 Stressmeter v/ Søren Ballegaard, seniorforsker ph.d. Herlev Hospital.
  • 11.00-11.40 Sumondo v/ Ivan Häuser, Sumondo.