Virksomheden har siden sin opstart i 2006 samarbejdet med både den primære og sekundære sektor og her opnået stor indsigt i de forskellige behov sektorerne har. Løsningen konfigureres efter varierende behov og krav. 

Løsningen tilbyder behandlerne en borgeradministration, kliniske spørgeskemaer, monitorering af helbredsdata, videogruppekald – som en modulopbygget software service, hvor der let kan tilføjes relevante funktionsmoduler efter behov. Løsningen rummer en behandlervendt og en borgervendt brugerflade, som understøtter ”bring your own device” og håndterer dataopsamling og datadeling. 

Alle løsninger er udviklet i samarbejde med klinikere og med stort fokus på brugervenlighed.
Vi har, ind til nu, gennemført mere end 75.000 virtuelle besøg i kommuner og gennemført mere end 40.000 real-time målinger, hvilket har medvirket til at frigøre flere hænder, nedsætte driftsomkostninger samtidig med, at Kommunerne og Sygehusene kan nå flere besøg med øget velfærd - for de samme penge.

Formål 

Genoptræning/rehabilitering.

Målgruppe 

Personer der har nedsat mobilitet – psykisk eller fysisk.

Betydning for borger

Giver større frihed ift. ikke at skulle møde op hos kommunen/hospitalet.

Betydning for medarbejdere

Kan nå flere på kortere tid. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Væsentligt billigere end hvis borger eller patient møder fysisk op til genoptræning/rehabilitering.

Anskaffelsespris 

4-8.000 kr. + hardware.

Forventet levetid 

Uendelig.

Udgifter til evt. montering 

Afhængig af antal borgere/patienter.

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhængig af antal borgere/patienter.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

1 pr. borger.

Er produktet til træning? 

Ja.

Undervisningsbehov

½ time pr. borger/patient.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Region Hovedstaden (Bispebjerg Hospital) har gennemført et phd projekt (med succes) på løsningen, ligesom der er flere kommuner, der i dag benytter det til tele-KOL træning. Download Case-beskrivelse.