Et modulopbyggede produktsortiment, som er en alsidig og komplet løsning til alle faser af rehabiliteringsprocessen.

Tyrosolution består af 5 dele:

 • Amadeo - Fingerrobot.
 • Diego - Skulder- og armrobot.
 • Pablo - Hånd robot.
 • Tymo – Balancerobot.
 • Myro – Kæmpe iPad til kognitiv træning og bevægelse af arm, hånd og fingre.

Det intelligente genoptræningsudstyr bruges med succes af ergo- og fysioterapeuter i bl.a. Tyskland til at genvinde menneskers førlighed efter lammelse, hjerneskade eller ortopædiske operationer.
De forskellige terapienheder gør det muligt at øge antallet af gentagelser. Ved at bruge intelligent robotteknologi til genoptræningen frem for manuel terapi, kan patienterne nå langt flere gentagelser på samme tid. Og netop gentagelser er afgørende for at få den bedst mulige effekt.
Alle terapienheder er udstyret med TyroS software. Det gør det muligt at foretage en komplet dokumentation og evaluering af resultaterne, fordi robotterne registrerer og viser patientens funktion under alle øvelser og genoptræninger. Det giver læger, ergo- og fysioterapeuter mulighed for at følge og evaluere forløbet ud fra objektive målinger af patientens funktion i skuldre, arme, hænder og fingre. Med de loggede data kan terapeuten derfor også nemmere vise progressionen hos den enkelte patient, ligesom patienten selv kan følge sin udvikling.

Jeg kunne hele tiden følge med på skærmen og se, hvilken finger jeg behøvede mest træning til, så jeg kunne konkurrere med mig selv. Det var også muligt at se, hvor mange procent jeg kunne bukke og strække hver enkelt finger, og hvor hurtigt det gik. På den måde kunne jeg selv følge med i udviklingen.

- Michael Jodehl, patient med rygmarvsskade

Interaktive spil forbedrer genoptræning

Udover computerassisterende robotter består Tyrosolution også af en kæmpe sensorregistrerende tablet og et stort udvalg af interaktive terapispil til de forskellige terapienheder, som øger motivationen for genoptræning hos både voksne og børn, fjerner fokus fra smerter og giver bedre kontrol gennem hele behandlingsprocessen. Gennem de interaktive spil, hvor arme, hænder og fingre aktiveres, tilbyder Tyrosolution en mere legende tilgang til genoptræning af den øvre ekstremitet.

De forskellige terapienheder er meget brugervenlige for både terapeuter og patienter og kan tilpasses den enkelte patient. Samtidig efterlader Tyrosolution tilstrækkelig kreativ frihed til læger og terapeuter, så de kan tilpasse forløbet til patienternes behov.

Fordelen ved genoptræningsudstyret er, at en ergoterapeut, læge eller fysioterapeut vil kunne sætte en patient som fx mig i gang i en af terapienhederne og så efterfølgende træne med en anden patient på samme tid.

–  Michael Jodehl, patient med rygmarvsskade.

Formål 

Genoptræning.

Målgruppe 

Rehabilitering- og genoptræningscentre.

Betydning for borger

Borgere, lammet pga blodprop, hjerneskade eller rygskade, ortopædisk operation vil med Tyrosolution udstyr kunne træne deres fingre, hænder, arme og skuldre til igen at blive funktionelle dele af deres krop.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderes opgaver ændres fra manuel behandling, hvor kun få bevægelser af borgernes ekstremitet (f.eks. fingre) er mulig til robotkontrolleret behandling med mange gentagelser. Mange gentagelser er en forudsætning for effektivitet og kvalitet i behandlingen.  Medarbejdernes opgave ændres til vejledning og motivation af borgere der skal genoptrænes og igen fysisk behandling.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Tyrosolution øger kvalitet, effektivitet og produktivitet, da det computerassisterede robotudstyr giver mulighed for træning med mange gentagelser på kort tid, hvilket er en af de vigtigste faktorer for succesrig genoptræning, samt, at 1 ergoterapeut kan træne 3-4 patienter ad gangen, som illustreret nedenfor og i vedlagte præsentation. Der skal afsættes tid til selve set-up, derefter fortsættes med superviseret træning blandet med ikke-superviseret træning og passende pauser. På denne måde kan en 1 ergoterapeut klare 3-4 patienter ad gangen. hvilket skal sammenlignes med, at i dag behandler 1 terapeut 1 patient ad gangen.  Hver patient kan træne i op til 3-4 timer om dagen, Kvaliteten øges pga. de mange mulige repetitioner og produktiviteten kan øges med faktor 3-4.

Anskaffelsespris 

Tyrosolution består af 5 dele:

 • Amadeo (Fingerrobot) kr. 416,000,00
 • Diego (Armrobot)   kr. 441.000,00
 • Pablo (Hænder)     kr.   62.100,00
 • Station (Bord til Pablo) kr.    44.900,00
 • Tymo (Balance)     kr.   46.460,00
 • Myro (Stor iPad)  kr. 188.000,00

Alle priser ex. moms.

Forventet levetid 

Minimum 10 år måske længere tid, da alle dele i udstyrene kan udskiftes.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Ingen.

Stilles der særlige krav?

(Gulvplads på 3x5 meter.

Er produktet til personlig brug?

Tyrosolution er udstyr anvendes af professionelle, der har indsigt i genoptræning af personer med lammelser i overekstremiteterne eller i forbindelse med ortopædisk operation.

Er produktet til træning? 

30 minutter af gangen.

Undervisningsbehov

Medarbejdere trænes af Fysiodema uden omkostninger.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Produktet har været præsenteret på Fagkongres for Fysioterapeuter 2018.

Erfaringer

Endnu ingen, men Tyrosolution anvendes mange steder i Tyskland, og det vil være muligt at besøge genoptræningscentre dér.

Eventuelle cases

Produkterne er dokumenteret i mange klinske undersøgelser ,der kan rekvireres fra Fysiodema.