Fra 1.juli 2018 er der indført en garanti for, at borgerne kommer hurtigt i gang med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Det betyder, at hvis kommunen ikke kan starte genoptræningen (som er beskrevet i genoptræningsplanen) inden for syv dage efter udskrivelsen, kan borgeren vælge en privat leverandør, som der er indgået aftale med.

Aarhus Kommune ønsker at imødekomme den stigende efterspørgsel efter træningsydelser og overholde kommunens kvalitetsstandarder. Virtuelle træningskoncepter er i den sammenhæng interessante, da de ikke kræver terapeutens fysiske tilstedeværelse. Borgeren får mulighed for at træne, når der er tid og overskud til det. Samtidig kan man undgå en del transport af borgere.

Program