En ultralet kørestol med manuel sædehejs og rygkip. Dette øger mulighederne for aktiv deltagelse i hverdagslivet.

Stolen giver forskellige muligheder for brugeren, hvor man bliver i stand til at sidde i flere forskellige højder og derved få flere muligheder ved eksempelvis indkøb, køkkenarbejde, samtaler osv.
Da sædet har en stor vandring er der således også muligheder for at veksle imellem sidestillingerne fra en aktiv arbejdsstilling, til en aktiv kørestilling og igen til en mere tilbagelænet hvilestilling.

Stolen er lavet efter keep it simple princippet, hvor man får et teknologisk højt gennemtænkt produkt, som er simpel i anvendelse og betjening.

Formål 

Fastrammestol til fremme af en aktiv deltagende hverdag.

Målgruppe

Kørestolsbrugere.

Betydning for borger

En større selvhjulpenhed og aktiv deltagelse i hverdagen.

Betydning for medarbejdere

Giver en større sikkerhed i forflytningerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Afhænger af løsning. Kan der eventuelt spares en boligændring i køkkenet.

Anskaffelsespris 

~45-55.000.

Forventet levetid 

5 år.

Udgifter til evt. montering 

0 kroner tilpasning til den enkelte er i stolens pris.

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhængig af normalt slitage og brugers aktivitetsniveau.

Stilles der særlige krav?

Kræver ikke mere plads en andre fastrammestole

Er produktet til personlig brug?

Ja, da præcis tilpasning er vigtig for aktivtet i en kørestol.

Er produktet til træning? 

Til brug i døgnets 24 timer. Dog må der forventes en indkøringsperiode 

Undervisningsbehov

Typisk vil det beramme sig til første konsulentbesøg efterfulgt af et opfølgende besøg cirka 14 dage efter.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Ingen p.t.