En specialseng, der adskiller sig fra andre senge på markedet, ved at den kan gå ned til 7 cm over gulvhøjde, og at den også kan gå op i 80 cm over gulvhøjde. At den kan gå så langt ned til gulvet giver flere fordele, og her nævnes nogle stykker.

  1. Den forebygger faldulykker hos bl.a. demente, som forsøger at stå ud af sengen eller kravle over sengehesten. 7 cm + madrashøjde, så kan de kun rulle ud af sengen, og hvis de sætter sig op, så kan de mærke gulvet og vil ofte vende tilbage på madrassen
  2. Borgere med tunge/tykke ben, vil ofte kunne hjælpe sig selv. Ved at få rigtig god kontakt med gulvet, når sengen sænkes kan mange ”skinke” sig ind i sengen og selv få benene ind i sengen.
  3. Borgere kan forblive selvhjulpne, da de både kan komme ud af og i sengen ved at bruge den ekstra lave og høje indstillingen, eller en ægtefælle/pårørende kan hjælpe.
  4. Når sengen er i højeste indstilling er der kun 15 cm fra sengegavl til madras, så plejen kan arbejde med sætte strømper på, lave forbindingsskift eller andet, uden at skulle fjerne sengegavl.
  5. Sengehestene består af top- og bundbarre. Topbarren er polstret med skum, så den giver en blød fast afgrænsning, hvis man skal sidde på sengekanten, eller man mærker den som afgrænsning, når sengehesten er nede. Mellem barrerne er der stof med net. Dette giver en blød afgrænsning, og for mange giver det ro, for der er ingen ”huller” man kan arbejde med. Børn og unge oplever sengen som huleagtig.

Formål 

At mindske risikoen for at borger falder ud af sengen. 
Skabe ro for nogle borgere med de lukkede sengeheste, hvor man stadig kan se ud
Lette ind- og udstigning for borgere. 

Målgruppe 

Demente, lave personer, sengeflygtige, handicappede m.fl.

Betydning for borger

Mange borgere oplever ”grounding”, når sengen sænkes til 7 cm. det skaber mere ro på borgeren. 

Betydning for medarbejdere

Personalet skal ikke løfte borgeren tilbage i sengen. Personalet kan altid få korrekt arbejdshøjde, da sengen kan indstilles fra 7 cm. – 80 cm. i højden. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Færre udgifter i forbindelse med faldulykker. Borgere kan blive mere selvhjulpne og dermed mindre behov for hjælp til at komme ind og ud af sengen.

Anskaffelsespris 

19.990,- kr. 

Forventet levetid 

15 år. 

Udgifter til evt. montering 

-.

Forventede årlige driftsudgifter 

Alm. lovpligtigt eftersyn. 

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

-.

Er produktet til træning? 

-.

Undervisningsbehov

10 min. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Vejle, Horsens, Aabenraa, Sønderborg, Aarhus, Odense, Herning, Randers, Norddjurs, København, Gladsaxe, Helsingør, Roskilde Kommuner mfl. 

Eventuelle cases