Revolutionerende teknologi til rensning luft til forbedring af indeklima.
Med denne luftrenser kan vi bekæmpe de daglige udfordringer samt de ubehagelig lugt, vi bliver udsæt for i vores hverdag. Der er næsten ikke en lugt som Air Manager ikke kan bekæmpe uden parfume og kemikalier! 

Luftrenseren bekæmper støvpartikler, lugt, røg, tobaksolierester, luftbårne bakterier, mug og svampesporer, samt VOC’er (flygtige organiske forbindelser). 

Dette gøres ved at ventilatorer i enheden trækker luften ind gennem et HAF filter (High Air Flow), der filtrerer partikler helt ned til 0,01 my størrelse fra. Herefter passerer luften gennem et kraftfelt, der er frembragt af vores patenterede teknologi. Dette kraftfelt består af elektroner, der destruerer, dræber og eliminerer den forurening, der er i luften.

Formål 

Bedre indeklima og helbred for borger og personale.

Målgruppe 

Demente og immobile rygere, der ikke får luftet ud i lejligheden, inden personalet ankommer. 

Alle steder med dårligt indeklima, hvor det skyldes støvpartikler, lugt, røg, tobaksolierester, luftbårne bakterier, mug og svampesporer, eller VOC’er (flygtige organiske forbindelser).

Betydning for borger

Teknologien vil forbedre borgernes hverdag og helbred. Borger kan fortsat modtage pleje fra personalet og samtidig leve op til arbejdsmiljøloven.

Betydning for medarbejdere

Produktet forbedrer arbejdsmiljøet ved at levere et optimalt indeklima. Et optimalt indeklima er lig med bedre helbred for medarbejderne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Produktet leverer luftrensning på stedet, så der kastes ikke varmekalorier ud. Dermed vil der være en årlig besparelse på varmekontoen.

Anskaffelsespris 

3.600,- kr./6.500,- kr.

Forventet levetid 

10 år.

Udgifter til evt. montering 

I princippet nul; men ønsker man enheder monteret op på væg, vil der være en mindre udgift til håndværker..

Forventede årlige driftsudgifter 

Der vil være et forbrug af el. Log-5/100 koster i 24 timers drift 1,41 kr./time. Log-5/100 koster i årligt filterskift 1.050,00kr./ved skift af filter hver måned. En gang om året skal der udføres service på enhederne. Et filter koster 93,75.- Hvornår skal filteret skiftes, dette kommer helt an på hvilke miljø produktet skal rense. Ved en stor ryger, der ryger mellem 20-30 cigaretter skal filteret skiftes efter 30-45 dage. 

Stilles der særlige krav?

Produktet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.

Er produktet til personlig brug?

Dette kommer an på, hvilket behov og miljø produktet skal bearbejde.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

0 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Tønder kommune, Frederikshavn kommune, Herlev Kommune - Juvelhuset (tobaksrøg), Kalundborg Kommune - Klostermosen (tobaksrøg), Herning Kommune - Social & Sundhedsskolen, Aarhus Kommune, Region Sjælland - Psykiatrien Sct. Hans Roskilde (Skimmelsvampe), Region Sjælland - Slagelse Sygehus (Skimmelsvampe), Holbæk Kommune - Nr. Jernløse Skole (Skimmelsvampe), Region Midtjylland (Skimmelsvamp- testresultat til download),Region Midtjylland - Taleinstituttet (Dårligt indeklima), Randers Kommune - Fritidsordningen (Skimmelsvamp), Solrød Kommune (Skimmelsvamp).