En læseapp til børn fra 0.-4. klasse, som har til formål at motivere børn til at læse og skabe læseglæde. I Maneno udstilles e-bøger fra de forskellige forlag og stilles til rådighed på en digital platform, så bøgerne er let tilgængelige. Der er indbygget læsehjælp, som tilgodeser barnet i afkodningen af svære ord og en række funktioner, som i særlig grad understøtter den tidligere læsning og børn med særlige behov. 

Skaber motivation til at læse igennem et indbygget spilelement, hvor børnene får en personlig drage, som de skal passe og pleje ved at læse for den. Data om barnets læsning opsamles og bruges til at vurdere barnets læseniveau. Denne information bruges til at farvekode bøgernes sværhedsgrad, så barnet let kan identificere de lette og svære bøger. Alt information om barnets progression opsamles og stilles til rådighed for forælderen/læreren.

Formål 

At få børn til at læse mere.

Målgruppe 

Skoler og forældre med børn i alderen 5-12 år.

Betydning for borger

Borgeren vil opleve, at deres barn bliver bedre til at læse og mere glad for at læse. I nogle familier bliver læsning ikke prioriteret i hjemmet og det hjælper Maneno til at sikre.

Betydning for medarbejdere

Lærere/forældre vil opleve børn, som bliver gladere for at læse og opnår mere selvtillid (mere selvhjulpne børn).

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Skaber gennemsigtighed i budgettet, da det afregnes til en fast pris per måned/år. Biblioteket (antallet af bøger) bliver løbende revideret, så man får oplevelsen af nyt indhold løbende uden, at der skal indkøbes nyt materiale. Maneno kan ses som alternativ til andre læseapps og der er ingen begrænsninger i antallet af bøger, som det enkelte barn kan læse.

Anskaffelsespris 

Skoler: mellem 50-130 kr/elev/år.

Forventet levetid 

12-36 måneder.

Udgifter til evt. montering 

0,-.

Forventede årlige driftsudgifter 

Skoler: mellem 50-130 kr/elev/år afhængigt af elev-antal. Private borgere: 89 kr/måned.

Stilles der særlige krav?

Ja, man skal have en smartphone/iPhone eller tablet/iPad.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er individuelt til den enkelte borger og kan bruges både privat og institutionelt (skole). 

Er produktet til træning? 

Ja, produktet kan bruges til læsetræning 1-7 dage om ugen.

Undervisningsbehov

1-2 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

DokkX, Fremtidens Innovationsdag.

Erfaringer

Vi har samarbejdet med adskillige skoler over hele landet i forbindelse med et projekt støttet af Undervisningsministeriet. Det har ikke været isoleret til en enkelt kommune/region. 

Eventuelle cases

https://www.yumpu.com/en/document/view/59422207/om-maneno https://vimeo.com/267781621
https://vimeo.com/271220928