Døgnrytmelyset styres via wifi og app. Det betyder, at man med app'en kan oprette et skema med angivelse af, hvornår lampen skal tænde og med hvilket lys. Desuden kan man foretage diverse justeringer i lyskvaliteten i løbet af dagen og aftenen for til sidst at angive slukketidspunkt. 

Meget høj farvetemperatur om morgenen, medium høj farvetemperatur om dagen og lav farvetemperatur om aftenen. 

Fjernbetjening medfølger.

LED-lys med lavt strømforbrug (38/56W).

 

Formål

At hjælpe mennesker, der opholder sig meget indendørs, med at opretholde en god døgnrytme.

 

Målgruppe 

Ældre hjemmeboende borgere samt institutioner og arbejdspladser.

 

Betydning for borger

Borgeren vil modtage dagslys, som ved korrekt opsætning hjælper vedkommende med at opretholde en god døgnrytme med deraf følgende bedre søvn og helbred i det hele taget. Dagslyset giver mere energi og bedre humør. 

 

Betydning for medarbejdere 

Medarbejdere får mere energi og bedre humør. 

 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Mennesker, som får tilstrækkeligt dagslys, fungerer bedre med søvn og andre kropslige funktioner, hvilket fører til lavere udgifter for kommune eller region til læge, behandlere og sygehus. 

 

Anskaffelsespris 

To størrelser Ø53 cm: 2.495 kr. inkl. moms. Ø60 cm 2.995 kr. inkl. moms.

 

Forventet levetid 

10 år uden vedligeholdelse af nogen art.

 

Udgifter til evt. montering 

Elektriker ca. 1 time, anslået kr. 1.000. Nogle borgere vil selv kunne montere lampen.

 

Forventede årlige driftsudgifter

0 kr. Der kan dog blive tale om 2 stk. AAA batterier i fjernbetjeningen afhængig af brugen.

 

Stilles der særlige krav? 

220V konstant, wifi og smartphone til oprettelse af lysskema. 

 

Er produktet til personlig brug? 

Ved én dagslyslampe kan to personer i samme forholdsvis mindre lokale (ca. 12 kvm Ø53 lampe, ca. 16 kvm Ø60 lampe) få glæde af den. Ved større lokaler kan der blive tale om flere lamper, afhængig af udformning etc. Forslag udarbejdes gerne. 

 

Er produktet til træning? 

Det anbefales, at dagslyslampen som minimum anvendes dagligt i vinterhalvåret. I sommerhalvåret kan lampen anvendes på mørke, regnfulde dage. 

 

Undervisningsbehov 

Medarbejdere bør undervises i betydningen af dagslys og i anvendelse af app. og fjernbetjening, anslået tid 1 time.
Visse borgere kan have samme behov, mens andre blot behøver undervisning i fjernbetjening, anslået tid 30 min.

 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja. Det anvendes på flere institutioner og arbejdspladser. 

 

Erfaringer 

Produktet er udstillet hos DokkX i Aarhus.
Herudover har vi netop indgået aftale med Københavns Kommune, Center for Innovation og Digitalisering, hvor det vil blive etableret i en læringslejlighed for SOSU-assistenter. Herudover er produktet i anvendelse bl.a. i Roskilde Kommune, Center for Alkohol- og Stofbehandling, på institutionen Hedebo i Brønderslev, i virksomheden CMC i Gladsaxe samt hos private borgere og behandlere.

Eventuelle cases 

Se case-eksempler på vores hjemmeside (nyt vindue).