Kvinde cykler med sine børn i en ladcykel henad en grusvej

Værdibaseret sundhedsprogram til borgere med diabetes mhp. at styrke deres livskvalitet, egenbehandling og almene sundhed. Kommunernes udgifter afhænger direkte af borgernes forløb og tilfredshed med behandlingen, dvs. kommunen betaler for borgernes sundhed – ikke for behandlingen. Koncept og indsatsområder sammensættes i dialog med kommuner, hvor borgerne fx kan supporteres med.

  • Digital løsning, dvs. online baseret app. via smartphone, hvor dataopsamling sker til diabetikerens egen styring samt deling af data med læge/sygeplejerske. Dvs. et værktøj til selv at tage kontrol af blodsukkerstyring og ”staying in range”.
  • Kontinuerlig support af livsstils- og motivationscoach og differentierede diætistforløb både individuelt og gruppebaseret.
  • Hardware i form blodsukkerapparat, fingerprikker, teststrimler
    - Fællesskaber/netværk blandt diabetikere i form af fx samtalegrupper, motionsgrupper mv.
  • Andre ydelser og services kan indarbejdes i sundhedsprogram efter individuelle aftale med kommuner
    Formål Styrke borgere med diabetes sundhed, livskvalitet og egenbehandling og opnår økonomiske gevinster i kommuner og samfundet generelt.

Målgruppe

Borgere med diabetes - prædiabetes, Type 1 og Type 2.

Betydning for borger

Borgerne opnår mere frihed i hverdagen med bedre livskvalitet og generel bedre sundhedstilstand, når de får værktøjer og støtte til bedre styring af deres blodsukkerniveau, kost og motion.

Betydning for medarbejdere

Gladere og mere positive borgere – vigtigt i medarbejderes og kommunens møde med borgeren ved besøg, behandling og pleje.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Gevinst for hver enkelt kommune ift. sammensætning af borgere med diabetes. Kommuneberegner på Stay-in-the-Zone-hjemmesiden (se Eksterne links) viser økonomisk effekt på kort og langt sigt af at udskyde eller undgå senfølgekomplikationer og følgesygdomme af diabetes.

Anskaffelsespris

Pris fastsættes i samarbejde med kommune ud fra de ønskede sundhedskriterier, som kommunen gerne vil opnå og outcome baseret pris afregnes løbende pr. måned.

Forventet levetid

Sundhedsprogrammet udvikles kontinuerligt i samarbejde med kommunerne
Udgifter til evt. montering Implementering, udvikling og vedligeholdelse er en del af sundhedsprogrammet.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen praktiske driftsudgifter, da alt er inklusiv i den outcomebaserede pris.
Stilles der særlige krav? (pladskrav, el/netværk o.lign.) Ingen særlige krav, digitalt, dialog og fysisk træning.

Er produktet til personlig brug?

Sundhedsprogrammet leveres og afregnes individuelt ift. den enkelte borgers sundhedstilstand.

Er produktet til træning?

Undervisning og løbende støtte inkl. hotline er en del af sundhedsprogrammet.

Undervisningsbehov

2 timers opstartsmøde for borgere og involverede medarbejdere. Herefter løbende opfølgning og støtte månedligt eller efter aftale. Intuitivt opbygget digital løsning og tilknyttet hotline, hvis borgeren har behov for hjælp.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Odsherred kommune og Region Sjælland.