SoZo set forfra

Medvirker til forbedring af de kliniske behandlingsresultater ved lymfødem, og sikrer, at der kan sættes proaktivt ind med tidlig behandling for forebyggelse og udvikling af lymfødem.
Giver en detaljeret måling af patients ekstracellulær- og intracellulærvæske segmentalt samt Total Body Water på mindre end 30 sekunder.

Verdens første interaktive sundhedsmonitor, som gør brug af ImpediMeds patenterede teknologi, Bio Impedans Spektroskopi (BIS), til monitorering af væskestatus og kropssammensætning. Tidlig diagnosticering vha. BIS samt tidlig intervention har vist sig at kunne reducere forekomsten af klinisk lymfødem hos brystkræftpatienter med op til 90% (Soran, A., et al., 2014). BIS teknologi gør det muligt at diagnosticere lymfødem 4-10 måneder tidligere end ved andre metoder (Cornish BH et al., 2001).
Tidlig diagnosticering af lymfødem er kritisk for vellykket behandling, ”normalisering” af tilstanden og dermed for at mindske risikoen for senskader.

Formål

At reducere forekomsten af senfølgen lymfødem efter kræftbehandling.

Målgruppe

Patienter med risiko for at udvikle sekundær lymfødem efter kræftbehandling.
Patienter hvor detaljeret kropsanalyse og monitorering heraf er relevant.

Betydning for borger

Tidlig diagnosticering og intervention mod senfølgen klinisk lymfødem vil bidrage væsentligt til, at borgerens funktionalitet og livskvalitet bevares efter kræftbehandling.

Betydning for medarbejdere 

SOZO giver medarbejderen en objektiv og ensartet måling af lymfødem.

Dette hjælper medarbejderen med at

  • Vurdere tidlige, subkliniske stadier af lymfødem hos patienter med risiko for at udvikle klinisk lymfødem. Derved kan terapi påbegyndes hurtigst muligt.
  • Præcis vurdering af effekten af behandling for patienter, der allerede har lymfødem. L-Dex scoren bør falde som følge af effektiv terapi.

Fokus skiftes fra behandling til forebyggelse.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

En reduktion i antallet af patienter, der udvikler klinisk lymfødem, vil betyde en besparelse i kommunen i form af færre udgifter til bandagering og kompressionsprodukter.
Desuden kan produktet medvirke til, at borgerens arbejdsevne efter kræftbehandling bevares, hvilket betyder en reduktion i kommunens udgifter til sygedagpenge mv.

Anskaffelsespris

Kr. 98.700 ex moms inkl. levering og installation.

Forventet levetid

10 år.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Der kræves installation af software på server eller computer samt adgang til WiFi. Se Kravspecifikationer.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Medarbejdere: 2 timer, Borgere: ej relevant.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

SOZO findes bl.a. på Rigshospitalet, Herlev Hospital, OUH og Hostrup Have Fysioterapi.