Opus 5 sengen

Repræsenterer en nyere generation af innovative standard pleje- og hospitalssenge. Skal ses som et arbejdsredskab, der optimerer og afhjælper arbejdsmiljøet omkring plejen af borger/ patient og samtidig giver borger / patient muligheden for at blive mere selvhjulpen.

Fodbetjeningerne giver personalet mulighed for at have begge hænder fri i plejesituationer. Konceptet optimerer og effektiviserer især hospitalets sengeflådestyring, fordi der ikke skelnes mellem intensivsenge, almindelige sengestuesenge, plejesenge osv. Samme seng til at dække forskellige behov.

Vigtigste funktioner 

 • 5-10 graders sidekipfunktion.
 • Forprogrammerede sidde-, spise- og hvilepositioner.
 • Udstigningsposition i fodenden.
 • Tilpassede specialmadrasser (skum/stimulite).
 • Mulighed for montering af 2 fodbetjeninger – for kip og hæve/sænk af sengen.

Formål

En innovativ standardseng, der udfordrer og optimerer arbejdsgangene i og omkring plejen med særligt fokus på

 • Borgerens eller patientens sikkerhed, komfort, tryghed og selvhjulpenhed.
 • Personalets arbejdsmiljø, effektivitet og sikkerhed.
 • Infrastrukturen og kommunikationen i sundhedsvæsenet i dag og fremadrettet.

Målgruppe

Sengen er udviklet til at være en standardseng, og giver derfor god mening for alle målgrupper/afdelinger inden for hospitals- og plejeområdet.

Betydning for borger

 • Større selvhjulpenhed = Værdighed.
 • Ændret sygdomsopfattelse.
 • Øget uafhængighed og komfort = Velvære.
 • Bedre og hurtigere aktivering.
 • Større motivation for at komme ud af sengen.
 • Hurtigere og oftere mobilisering.
 • Skånsom omlejring og pleje.
 • Tryksårsforebyggende.
 • Mindre smertedækning.
 • Fremmende medbestemmelse .
 • Ligeværdig samtale med personalet.
 • Komplikationsforebyggende.
 • Bedre sammenhængende søvn der fremmer helbredelse.
 • Bedre restitution = Færre liggedage.
 • Bedre spisesituationer.
 • Færre fejlsynkninger.
 • Lavt lydniveau.

Betydning for medarbejdere

 • Sengen som et klinisk arbejdsredskab.
 • Mindre fysisk belastning/nedslidning.
 • Reducering af sygemeldinger pga. skelet- og muskelskader.
 • Bedre arbejdsstillinger = Reducering af arbejdsulykker.
 • Bedre arbejdsmiljø.
 • Lettere og mere skånsom omlejring ved alm. pleje, sårpleje og hygiejne.
 • Nemmere forflytninger.
 • Hurtigere og hyppigere mobiliseringer.
 • Brug af færre ressourcer.
 • Mindre brug af hjælpemidler.
 • Ligeværdig samtale med brugeren.
 • Færre konfrontationer.
 • Bedre observering af brugerens mobiliseringsparathed.
 • Frie hænder ved brug af fodbetjeningerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

 • Mere effektiv sengeflådestyring (én type seng til det hele).
 • Brug af færre ressourcer = Mange opgaver vil kunne løses af kun én plejer.
 • Mindre nedslidning = Færre arbejdsskader .
 • Bedre og hurtigere aktivering af patienter/borgere = Færre liggedage.
 • Færre tryksår = Mindre smertedækning.
 • Mindre brug af vekseltrykmadrasser.
 • Driftssikker og servicevenlig seng med en levetid på op til 15 år.
 • Bedre logistik.

Anskaffelsespris

Seng 40.000 kr. (listepris). Fodbetjeninger 1.500 kr. pr. stk.

Forventet levetid

10-15 år.

Udgifter til evt. montering

Nej. Vi tilbyder altid en gratis demonstration af sengen eller udlån til test.

Forventede årlige driftsudgifter

OPUS 5 CARE er meget driftssikker og servicevenlig. Sengen har en solid fuldsvejset stålkonstruktion med en forventet levetid på 10-15 år.
El-komponenter, hjul og øvrige bevægelige dele er i stor udstrækning vedligeholdelsesfrie og i absolut højeste kvalitet. Vi garanterer levering af reservedele i 10-15 år fra leveringstidspunktet.
Der afholdes servicekurser for relevant personale hos KR (Gratis)

Stilles der særlige krav?

Sengens mål: 230 x 99,8 cm
Strøm: Alm. 220V stik med jord

Er produktet til personlig brug?

Er til personligt brug.

Er produktet til træning?

 • Ergo- og fysioterapeuter kan have stor gavn af at benytte sengen til genoptræning og alm. træning generelt.
 • Bedre mulighed for sansestimulering.
 • Øget kropslig hukommelse ved udstigningen, særligt inden for demens.

Undervisningsbehov

Vi tilbyder altid en gratis demonstration af sengen og herefter mere dybdegående undervisning i forbindelse med test eller køb.
Fortrolighed kommer i takt med brug af sengen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

KR har i tæt samarbejde med Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers og en række andre samarbejdspartnere udviklet OPUS 5 - den innovative pleje- og hospitalsseng. Én seng, der udfordrer status quo og optimerer arbejdsprocesserne i forbindelse med pleje af borger såvel som patient.

Opus 5 Plejesenge - i test
• Aurora Partners, Japan
• BryggerGården Otterup: Plejehjem
• Brøndby Kommune: Rehabiliteringen
• Esbjerg Kommune: Åmoseparken og Ribe (handicapområdet)
• Horsens Kommune
• Hospice Limfjorden
• Lolland Kommune
• SOSU Nord
• Teknologisk Institut Odense
• Varodd A/S, Norge
• Aarhus Kommune: Hjemmeplejen, Thorsgården, Vikærgården
og Århus Friplejehjem

Opus 5 Plejesenge - købt og i arbejde (I alt 368) Kommuner: Ballerup, Brønderslev, Esbjerg (17 stk.), Favrskov (17 stk.), Halsnæs, Hedensted, Herning (64 stk.), Hjørring, Horsens (57 stk.), Høje-Taastrup, Ikast-Brande, København (20 stk.), Lejre, Lemvig (34 stk.), Lolland, Norddjurs, Odder, Odense, Otterup, Ringkøbing/Skjern, Roskilde, Rødovre, Silkeborg (12 stk.), Skanderborg, Struer, Søndersø, Thisted, Tønder, Varde, Vejle, Vesthimmerlands, Aalborg, Aarhus. Andre: Falck Hjælpemidler, Frederiksværk Plejecenter: Solhjem, Færøerne, Hjælpemiddelhuset Randers, Hundested Plejecenter, Kollektivhuset, Skive Hjælpeservice (17 stk.), SOSU-skolen Aabenraa, SOSU-skolen: Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU-Skolen: Herning, SOPU København og Nordsjælland (73 stk.), SOSU Aarhus, SOSU Nykøbing Falster, Spjald Pleje og Aktivitetscenter, Stefanshjemmet, TEC Gladsaxe, UC Syd – Campus Aabenraa, Varodd, Norge.

Opus 5 Hospitalssenge - i test
Bornholms Hospital, Holbæk Sygehus, Kolding Sygehus, Middelfart Sygehus, Nykøbing F. Sygehus, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Horsens, Rigshospitalet, Slagelse Sygehus - Intensiv, Vejle Sygehus, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Opus 5 Hospitalssenge - købt og i arbejde (I alt 440) Hospitaler: Kolding Sygehus (8 stk.), Middelfart Sygehus OUH, Regionshospitalet Hammel Neurocenter (9 stk.), Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Horsens (60 stk.), Regionshospitalet Randers (166 stk.), Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive (9 stk.), Regionshospitalet Viborg (38 stk.), Regionshospitalet Viborg, VCR (93 stk.), Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (14 stk.). Andre og udland: Atlantic Surgical Ltd. (Irland), Hospice Fyn (13 stk.), Madar Resal K.S.A. (Saudi Arabien), Professionshøjskolen Metropol, Social- og Sundhedsskolen Fredericia -Vejle, SOSU C, Varodd (Norge), VIA University Viborg.