Smartphone med LIVA app

LIVA-platformen bruges af en lang række danske kommuner til at styre digitale forløbsprogrammer med kroniske patienter, herunder diabetikere, hjertepatienter, KOL og overvægtige.

 • Platformen kan bl.a. anvendes til:
  • Livsstilsomlægning
  • Forløbsprogrammer
  • Én-til-én online konsultation
  • Fjern-interventioner
  • Sygdomsstyring
  • Patient compliance tracking (triage)
  • Patient-interaktion
  • Selvmonitorering af aftalte parametre
  • Mestring af egen sygdom
  • Livsstilsforløb
  • Indgang til Online støttegrupper

Formål

Med LIVA kan man bremse eller reversere diabetes og andre kroniske- eller livsstilssygdomme.

Målgruppe

Borgere med kroniske sygdommer eller med livsstilsmæssige udfordringer.

Betydning for borger

Borgeren har altid sin personlige sundhedsvejleder lige i nærheden med LIVA app’en.
Borgeren modtager notifikationer, motivationsbeskeder, personlige vejledninger og får feedback på målinger og registreringer i forbindelse med sin mål for adfærdsændringerne.

Betydning for medarbejdere

Platformen kan enten supplere eller erstatte eksisterende fysiske forløbsprogrammer med det formål at nå ud til endnu flere borgere for de samme ressourcer og styrke den sundhedsmæssige effekt.
Med asynkrone vejledninger bliver vejlederens effektivitet markant forøget samtidigt med at resultaterne for borgeren også bliver bedre.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Studierne fra Danmark og internationalt viser at kommunen eller regionen vil kunne spare 16.000,- årligt pr. diabetiker i LIVA forløb.

Resultaterne fra LIVA’s real-life præ-diabetes data viser efter 6 måneder:

63% af patienterne er stadig active i interventionsforløbene
75% af patienterne har opnået en reduktion i deres HbA1c målinger
50% af patienterne er reverteret tilbage til et ikke-præ-diabetes stadie
73% har opnået et vægttab – gennemsnitligt på 5.5 kg
~5.8% af BMI base line

Resultaterne for patienter inkluderet på grund af fedme:

100% har opnået et vægttab – gennemsnitligt på 8.6 kg
~ 6.6% af BMI base line

Anskaffelsespris

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

SaaS løsning, hvor der bare kræves internetforbindelse i en Google Chrome eller Firefox browser.

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

Internetforbindelse i en Google Chrome eller Firefox browser.

Er produktet til personlig brug?

LIVA app’en er personlig for hver borger. App’en kan hentes gratis af borgeren.

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Implementering og undervisning for sundhedsvejlederen er inkluderet i første års anskaffelsespris.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

LIVA platformen benyttes af 13 kommuner i Danmark, NHS-sundhedssystemet i England og en region i Sverige.

Erfaringer

Aabenraa, Sønderborg, Vejle og Ringsted Kommuner har sammen med Syddansk Universitet været blandt partneren i opstarten og afprøvningen af LIVA.

Eventuelle cases

Se LIVA case-film.