eLea sensoren placeret lige inden for døren i et værelse

 

 

 

 

eLea™ er en sensorteknologi, der kan opdage, hvis en borger falder. Ud over at registrere fald, kan eLea™ også opsamle aktivitetsmønstre omkring borgerens daglige aktiviteter.

Det kan give indikationer om, hvorvidt borgeren får nok søvn, spiser (åbner køleskabet), besøger badeværelset og går ud af boligen.

eLea platformen giver online adgang til en 7 dages oversigtsgraf samt en 6 måneders aktivitetsgraf. Ved at følge borgerens aktivitetsniveau over tid, bliver det synligt, hvis borgerens tilstand, måske langsomt, forværres. eLea™ er også en brand- og tyverialarm og er således en tryghedsskabende teknologi for f.eks. borgere i egen bolig. Sensorstave bliver installeret i alle relevante rum i borgerens hjem. Sensorerne sender trådløst data til cloud-serveren via en kabelbaseret eller mobil internetforbindelse. Modtageren af faldalarm og andre alarmer fra eLea kan være pårørende eller plejepersonale.

Formål

At forsøge at forebygge fald samt gøre det muligt at reagere hurtigt, hvis der sker et fald.

Målgruppe

Borgere i eget hjem, som er bange for/i risiko for at falde. Kan også bruges af borgere i plejeboliger.

Betydning for borger

Kan være med til at give tryghed til hjemmeboende borgere, når de ved, der kommer nogen, hvis der skulle ske et fald.

Betydning for medarbejdere

Kan være med til at give medarbejderne et bedre indblik i borgerens hverdag, så de bedst muligt kan understøtte borgerens egenmestring og følelse af tryghed.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

I Danmark falder ca. 360.000 ældre borgere over 65 år hvert år. Af de 360.000 fald ender 45.000 med, at den ældre skal til behandling for skader på en akutklinik. Af dem bliver 13.000 indlagt, og knap 7.000 af dem har pådraget sig et af de alvorligste brud af alle, nemlig en hoftefraktur, hvilket kan være fatalt. Opgørelser viser, at ca. en tredjedel af alle ældre med en hoftenær fraktur dør inden for det første år efter frakturen. Lidt under halvdelen af de overlevende med hoftefraktur kommer aldrig til at gå som før faldet, og hele 20 pct. af patienter med hoftefraktur kommer til at bo på et plejecenter inden for et år. Og over 600 ældre over 65 år dør årligt på grund af følger efter fald.
Kilde: Sygeplejersken 

Anskaffelsespris

Leasing

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Ingen faste installationer eller andet, der er omkostningstungt.

Forventede årlige driftsudgifter

Priser eLea™ startpakke (3 eLea™, 2 magneter, 1 gateway):
Aftale 36 måneder
Opstart kr. 3.400
320 kr. pr. måned i 36 måneder= I alt kr. 14.920 over 3 år/kr. 4.973 pr. år.

Stilles der særlige krav?

Det skal være muligt at placere sensor-stængerne så de ikke dækkes af møbler eller andet i borgerens hjem.

Er produktet til personlig brug?

Bruges af en borger ad gangen, men kan godt flyttes, når en borger ikke længere skal bruge det, til en anden borger.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Teknisk er produktet enkelt at lære. Det kan læres i løbet af en dag. Der er i behov for at træne/undervise borgeren andet end forklare, at sensorerne ikke må dækkes til.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Aalborg Kommune kører pilotprojekt lige nu.