Billedet af lysets variation hen over dagen på Rosenvang

Chroma Zenit er døgnrytmelys med dokumenteret effekt. Døgnrytmelyset er udviklet til patienter og borgere og baseret på kliniske studier samt praksisnær evidens fra mere end 100 hospitaler og plejehjem.

Døgnrytmelyset følger det naturlige lys og skaber faste rytmer mellem lys og mørke. Derudover indeholder lyssystemet også aktivitetsbaserede lysindstillinger, som kan anvendes efter behov. Fx ekstra lys til akutte situationer, terapeutisk lys til sansestimuli mv.

Studier har vist, at døgnrytmelyset halverer depression, reducerer træthed og øger trivsel og energi hos patienter/ borgere. Det bidrager til den gode livskvalitet og påvirker borgernes adfærd positivt, fx if. samarbejdsvillighed, reduceret aggression og vandring.

Også personalet får stort udbytte af døgnrytmelyset. Aften og nattevagter falder markant hurtigere i søvn efter en valgt i det specialudviklede natlys og alle personaler melder om mere energi og forbedret arbejdsmiljø.

Formål

At forbedre livskvaliteten for borgerne og øge trivslen hos personalet gennem forbedret arbejdsmiljø.

Målgruppe

Plejehjem, hospitaler og psykiatri.

Betydning for borger

 • Bedre søvn.
 • Mere energi.
 • Bedre døgnrytme.
 • Mere positiv adfærd.
 • Bedre livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

 • Bedre søvn.
 • Mere energi.
 • Nemmere ved at få god døgnrytme efter aften/ nattevagt.
 • Bedre arbejdsmiljø.
 • Mindre stress.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

 • Mindre medicin.
 • Færre faldulykker.
 • Mindre sygefravær.
 • Højere medarbejdertrivsel.
 • Forbedret arbejdsplads image.

Anskaffelsespris

Afhænger af projektets karakter.

Forventet levetid

Mange år!

Udgifter til evt. montering

Afhænger af projektets karakter.

Forventede årlige driftsudgifter

Afhænger af projektets karakter.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Både personligt (i den enkeltes bolig) og fælles (gange, fællesarealer).

Er produktet til træning?

Det kører hele tiden, automatisk.

Undervisningsbehov

1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

 • Aarhus Kommune.
 • Vejen Kommune.
 • Lemvig Kommune.
 • Randers Kommune.
 • Hillerød Kommune.
 • Gentofte kommune, mfl.

Eventuelle cases