Kvinder står og kigger på en skærm, hvor Cariot hændelser vises

Produkt der kan forebygge og opdage utilsigtede hændelser og ændringer i borgerens aktivitetsniveau og almene sundhedstilstand. Det kan være for lavt væskeindtag, manglende indtagelse af måltider, manglende tandbørstning, lavt aktivitetsniveau, medicin der ikke blev taget til tiden, symptomer på begyndende blærebetændelse, for højt blodtryk, eller faldulykker. 

Formål

Forebygge og opdage utilsigtede hændelser og undgå indlæggelser, der ellers er forebyggelige.

Målgruppe

Målgruppen på 65+.

Betydning for borger

Med Cariot er det let for både borgere, pårørende, frivillige og plejepersonale at forebygge utilsigtede hændelser, og reagere hurtigt hvis de opstår.
Betydning for medarbejdere (Hvordan kan produktet påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø). For medarbejdere kan Cariot forebygge og opdage utilsigtede hændelser og ændringer i borgerens aktivitetsniveau og almene sundhedstilstand, tidlig i forløbet og på denne måde undgå indlæggelser, der ellers er forebyggelige.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Med CARIOT kan kommuner undgå indlæggelser, pga. utilsigtede hændelser, som ellers ville koste mange penge.

Anskaffelsespris

Fra 999 kr./stk. alt efter antal og model.

Forventet levetid

3-10 år.

Udgifter til evt. montering

0 kr. dog evt. kørsel alt efter ordrestørrelse.

Forventede årlige driftsudgifter

Fra 500 kr/stk. alt efter antal og model.

Stilles der særlige krav?

Nej, alt personalet behøves at gøre, er at sætte CARIOT Health enheden til strøm. Så kører resten fuldautomatisk. CARIOT Health kan opsamle telemedicinske data og sende dem videre til kliniske systemer efter dit valg. F.eks. Columna Cura, EPJ osv. (dog skal leverandørerne af disse systemer give tilladelse til samarbejde) .

Er produktet til personlig brug?

Selve CARIOT platformen kan man deles om, CARIOT kan anvendes både i private hjem, i plejeboliger, på plejeinstitutioner og på hospitaler, nogle af de sensorer der benyttes til opsamling af data, kan dog ikke deles, da det er personlige data.

Er produktet til træning?

CARIOT kan via en kombination af sensorer og kunstig intelligens opsamle data og give borger besked om fx aktivitetsniveau, dette kan hjælpe og motivere borger til mere træning.

Undervisningsbehov

CARIOT er enestående brugervenlig og intuitiv at bruge. Derfor behøves plejepersonalet og borgere ikke meget introduktion eller oplæring. Derfor er CARIOT også velegnet til inddragelse af frivillige, herunder pårørende der ønsker at hjælpe til. CARIOT sætter frivillige i stand til at hjælpe på et informeret grundlag, og dermed undgås at personalet forstyrres med unødige henvendelser.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

På Health & Rehab Scandinavia 2018 .

Erfaringer

Aarhus, København og Billund.

Eventuelle cases

Læs mere på medicaconnect hjemmeside