iPhones med forskellige skærmbilleder fra appen

En app til telefoner og tablets, som involverer patienter i intense, langsigtede og motiverende kognitive trænings- og genoptræningsforløb med terapeutisk støtte eller som selvtræning.

Målet for træningen er at styrke og genoprette svage eller skadede grundlæggende kognitive funktioner, og derved genoprette patientens/borgerens funktionelle evne og selvstændighed i dagligdagen, samt selvtillid og livskvalitet.

Træningen bliver skræddersyet til brugerens behov og består af en kombination af kognitiv træning med specialdesignede fordybende computerspil, samt audio-baseret læring om kognition, tanker og følelser og guidede kognitive øvelser. Træningsmetoden er udviklet i samarbejde med danske sundhedsfagfolk og forskere over 6 år og giver mulighed for en langt større præcision, fleksibilitet, variation og intensitet i kognitiv rehabilitering eller træningsforløb.

Et analyse-web-interface gør det muligt at følge patientens aktivitet og udvikling over tid.

Formål

Kognitiv rehabilitering, remediering og forebyggelse af tilbagefald og neurodegeneration.

Målgruppe

Borgere med nedsatte kognitive funktioner, som følge af alder, eller diagnoser som Hjerneskade, Depression, Stress/Burnout, Parkinson’s, Alzheimer’s eller lignende.

Betydning for borger

Borgeren vil opleve en øget evne til at fungere normalt i hverdagen og en højere grad af selvstændighed. Bedre overblik, hurtigere behandling og forståelse af information, øget evne til nærvær og generelt mere mentalt overskud i hverdagen.
Er designet til at give en sundere og stærkere hjerne, samt bremse, forebygge eller modarbejde kognitiv tilbagegang og svækkelse.

Betydning for medarbejdere

Giver medarbejderen et effektivt og tidsbesparende digitalt træningsredskab til at støtte og højne kvalitet af træning, pleje og rehabilitering.

Medarbejderen vil få en større og mere detaljeret indsigt i borgerens kognitive præstationsevne og aktivitetsniveau, og kan identificere styrker og svagheder som kan hjælpe med at tilpasse behandlingen for bedre resultater (igennem analyse-web-interfacet).

Borgeren kan selv stå for en stor del af træningen, også i eget hjem, eventuelt med støtte fra pårørende. Der bliver mindre arbejde for medarbejderen, fordi Recover automatisk laver forarbejdet, tester brugeres kognitive evner, hurtigere danner et overblik til medarbejderen af borgerens evner og svagheder, og skræddersyr et program og løbende tilpasser det til brugerens unikke individuelle behov og udvikling igennem forløbet. Applikationen er nøje tilpasset til borgere med kognitive vanskeligheder, og er gjort meget intuitivt, så selv svækkede borgere kan tillære sig det og bruge det.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Økonomisk effekt kan findes i både kortsigtede og langsigtede gevinster.

Kortsigtede gevinster

  • Mere effektiv behandling, som kræver mindre aktiv indblanding fra medarbejderen.
  • Muligheden for selvtræning gør det muligt at nå en større aktivitet i rehabiliteringen, med samme mængde ressourcer.
  • Ressourcer sparet ved at kunne give Recover som behandlingstilbud når andre tilbud ikke er mulige.
  • Optimering af arbejdsgange.

Langsigtede gevinster
Borgere bliver mere selvstændige og sunde over tid og får et mindsket behov for at bruge systemet.

Anskaffelsespris

Priser afhænger af behov og omfang.

Forventet levetid

Ubegrænset levetid. Løbende opdateringer til Recover sikrer, at produktet bibeholder/øger kvaliteten af træning og stabilitet over tid. Specialiserede træningsprogrammer på 2-3 måneder kan benyttes i forbindelse med specifikke forløb, men borgeren kan forsætte med den kognitive træning, så længe det findes gavnligt, og kan anvendes til forebyggelse af kognitiv nedgang.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Abonnementspriser afhænger af løsning og behov.

Stilles der særlige krav?

Borger skal have adgang til en smartphone eller tablet, samt regelmæssig internetforbindelse.

Er produktet til personlig brug?

Ja. Produktet tilpasser sig den enkeltes evne over tid og er derfor til individuel brug. Behandler kan dog sagtens have flere borgere tilknyttet platformen og følge den individuelles udvikling. Den samme tablet kan også bruges til flere borgere, men det kræver et login per borger.

Er produktet til træning?

Ja. Kognitiv træning, genoptræning og rehabilitering.

Undervisningsbehov

Borger: App indeholder 20 minutter introduktionsforløb. Borgere med meget nedsatte kognitive funktioner kan nyde fordel af at gennemgå introduktionen med en medarbejder.
Medarbejder: 20 minutters intuitivt introduktionsforløb i selve produktet. Yderligere instruktion i avanceret brug og analyse tilbydes, og vil være en fordel for fagfolk.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Lejre kommune, Ikast-Brande kommune, Hammel Neurocenter, Bispebjerg hospital, Glostrup hospital, Center for hjerneskade, Nationalt Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Københavns Universitet. Større kliniske forsøg udføres i samarbejde med Københavns Universitet, Region H Psykiatrien, Rigshospitalet og andre. Et større projekt er i gang med støtte fra innovationsfonden for at gøre Recover klar det globale marked.
Test af afprøvning er fundet sted i følgende målgrupper: Hjerneskade, Parkinson’s, Depression (inkl. remission), ældre, Demente, unge og børn.