Kvinde der sidder og cykler i sin stue - på sofabordet står en tablet-computer med video

Et videobaseret cykelmotionssystem udviklet til seniorer i eget hjem eller træningscenter. Løsningen er enkel og motiverer til motion gennem brug af cykelvideoer fra favoritsteder, potentielt filmet eller mikset med videoklip af familie og venner.

Systemet bruges sammen med en standard motions-/sofacykel og en tablet-computer. Det består af tre dele: 1) en 4Mvideo-app, 2) en bevægelsessensor og 3) et websted hvor cykelvideoer hentes og uploades (videoer gemmes i 4Mvideo-appen, så der er kun behov for internetforbindelse, når nye cykelvideoer skal hentes).

Bevægelsessensoren fastgøres til pedalarmen. Den sender trådløst (Bluetooth) information om omdrejningshastighed til 4Mvideo-appen på tavlecomputeren. Tavlecomputeren er placeret på et sofabord eller lignende, eller fastgjort på motionscyklen. Brugeren vælger en cykelvideo i appen, som afspiller videoen i takt med trådet i pedalerne. Når man træder, kører videoen fremad. Stopper man med at træde, så stopper videoen.

Formål

At motivere til, og øge muligheder for, at dyrke daglig motion som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Målgruppe

Der er to målgrupper:

  1. Hjemmebrugeren, som er en person, der er selvhjulpen og som kan betjene, eller bringes til at betjene, en tabletcomputer eller smartphone. Brugeren ønsker at være fysisk aktiv, men er begrænset i sine muligheder, pga forringet motorik - fx dårlig balance, knæ, hofte eller lignende.
  2. Borgere knyttet til et kommunalt trænings- eller plejecenter, hvor motionscykling benyttes som led i regelmæssige trænings- eller motionsaktiviteter.

Betydning for borger

Livskvalitet forbedres. For nogle endda forholdsvis hurtigt. Testbrugere fortæller bla. om: a) mindre uro i benene om natten når der har været cyklet før sengetid, b) det hjælper at cykle inden gåture – knæene bliver ’smurt’ godt, c) benmuskler er blevet stærkere og jeg føler mig mere sikker.

Betydning for medarbejdere

Ifbm brug på kommunalt seniorcenter i Gladsaxe fortæller medarbejdere, at systemet øger beboernes motivation for at cykeltræne, som benyttes ved opvarmning til tungere fysisk træning. Det sparer tid og letter arbejdet i træningscentret.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Produktet styrker brugernes fysiske og sociale bånd (personlige cykelvideoer lavet af/med familie og andre). Dermed mindskes eller udskydes behov for hjemmepleje, og brugerne kan nyde tilværelsen i eget hjem længere. Vi henviser til, at aldersrelateret tab af muskelmasse og fysisk skrøbelighed hos ældre ofte er forbundet med en fysisk inaktiv livsstil. En konsekvens er bl.a., at der hvert år i Danmark anslået er ca. 40.000 skadestuekontakter som følge af faldulykker blandt ældre, svarende til 75% af de ældres totale antal skadestuekontakter. Det vides desuden, at én patient der pådrager sig et hoftebrud, koster samfundet op mod én million kroner. Løsninger som 4Mvideo, som kan styrke ældres fysik, har stort potentiale for samfundsmæssige besparelser. Hvis eksempelvis 1000 personers årlige brug af 4Mvideo kan forebygge eet enkelt hoftebrud, så vil indsatsens resultat være både en gevinst for 1000 borgeres helbred/livskvalitet, og en besparelse for samfundet.

Anskaffelsespris

Enkeltstykpriser ex moms:

  • Engangsudgift: 440 kr for bevægelsessensor og oprettelse. 1.200 kr for et års brug. Forudsætter brug af eksisterende motionscykel og tablet-computer.
  • Pakkeløsning: 5.800 kr for handy taske indeholdende - sofacykel med påmonteret sensor, high-end tablet-computer installeret med 4Mvideo-app og cykelvideoer, tablet-holdere, hurtig-start-guide og 1 års brug.
    Forventet levetid 5 år

Udgifter til evt. montering

0 kr. Der kræver ingen særlige forudsætninger. Udstyr kan monteres uden værktøj.

Forventede årlige driftsudgifter

Et års forlængelse af abonnement: 1.200 kr ex moms .

Stilles der særlige krav?

Der skal være plads til en sofacykel eller motionscykel.

Er produktet til personlig brug?

Der er ingen begrænsninger på antal brugere hvad angår brug af produktet med 4Mvideo producerede videoer. Adgang til personlige videoer kræver login.

Er produktet til træning?

Vi anbefaler at følge Sundhedsstyrelsens råd for 65+ årige - en ½ times daglig motion ved moderat intensitet.

Undervisningsbehov

Erfaringer med private borgere (seniorer) i Gladsaxe Kommune viser, at ½ times introduktion er passende. Medarbejdere med kendskab til smartphone eller tablet-computer og brug af app kan klare sig med en A4 format hurtig-start-guide eller 5 – 10 minutters introduktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Dette er første officielle ’live’ præsentation af produktet. Produktinformation er tilgængelig på hjemmeside. Ultimo november er der udsendt fælles (4Mvideo/Gladsaxe Kommune) pressemeddelelse om erfaringerne i Gladsaxe.

Erfaringer

Gladsaxe Kommune indledte OPI projekt med 4Mvideo i oktober 2017. Gennem 12 måneder har brugere og medarbejdere i kommunen testet og vejledt udvikling af et brugervenligt produkt. I oktober 2018 blev den første serie færdige systemer indkøbt. Gladsaxe velfærdsteknologiske enhed melder om positiv modtagelse af produktet fra involverede medarbejdere og borgere i kommunen.

Eventuelle cases

Cases er under udarbejdelse. De bliver lagt ind på hjemmesiden, som også indeholder kort præsentationsvideo.