(med forbehold for ændringer)

 • 4Mvideo - indendørs cykeltræning for seniorer v/ Novedas Mitas.
 • Brain+ Recover - digital hjernetræning v/ Brain+
 • Cariot - forebyggelse og opsporing af utilsigtede hændelser v/ medica connect.
 • Chroma Zenit - døgnrytmelys til forebyggelse af depression v/ Chromaviso
 • eLea - aktivitetsmonitorering og faldregistrering v/ Welldana Innocare.
 • Emento - en borgernær formidlingsplatform v/ Emento.
 • LIVA app - digitale forløbsprogrammer med støtte til en sundere livsstil v/ Liva Healthcare.
 • Opus 5 - plejeseng v/ KR Bed.
 • Sens-Aid - omsluttende sansestimulering skaber ro v/ Zibo Athene.
 • SoZo - screening af lymfødem v/ fysiodema.
 • Stay in the Zone - konkrete værktøjer og støtte til borgere med diabetes v/ Roche Diabetes Care.
 • Sumondo - stressmåling og stresshåndtering v/ Sumondo.