En ældre mand leger med Hopspots, fire andre kigger på og morer sig

Kommunerne har fået øjnene op for vigtigheden af at forebygge de store livsstilssygdomme, så man reducerer udgifter til for eksempel hjemmepleje, plejehjem og rehabilitering. Og der findes masser af velfærdsteknologi, som kommunerne kan tage i brug til at løse opgaverne. Teknologierne understøttes af forskning og erfaringer, og der skaffes stadig større viden om, hvad der virker.

På CareWare konferencen var der i stil med tidligere år en vekselvirkning mellem oplæg og produktpræsentationer, og deltagerne blev bl.a. præsenteret for apps til selvmonitorering, teknologier til fysisk træning og sensorteknologi. Der var rig lejlighed til at stille spørgsmål og gå i dialog med leverandørerne.

Fire faglige oplæg gav inspiration til, hvordan man kan arbejde med forebyggelse i sit eget arbejde sammen med borgere og kolleger.
Deltagerne hørte oplæg om:
• Tandsundhed, der forebygger demens, hjerte-kar-sygdomme og diabetes
• Et kommunalt online-mødested for borgerne, til forebyggelse af ensomhed
• Forskning i musik til forebyggelse og behandling af vedvarende søvnproblemer
• Velfærdsteknologier, der understøtter sundhed og forebyggelse. Hvor skal kommunen investere?

Program