Illustration med et hus og forskellige sensorer

En digital platform som støtter og skaber samspil mellem digitale løsninger i hjemmet. Det er en sikker løsning til den ældre, som ønsker et længere og mere selvstændigt liv i eget hjem. Safe@home vil integrere sensorer, dørlåse og fremtidige elektronisk udstyr i eget hjem, og således skabe et samspil mellem disse.
Den ældre og kommunen kan afstemme kravene til en digital sikring med alarmering og tilkald. Den ældre og dennes familien kan ligeledes afstemme ønsker og krav til fælles tryghed.
Således vil det være en hjælp til at være mere selvhjulpen og tryg i eget hjem, til stor gavn for den ældre – for familien og for kommunen.

Formål

Skabe selvstændighed i sikre og fleksible rammer.

Målgruppe

Kommunalt regi.

Betydning for borger

Safe@home vil bidrage med moderne digitale rammer og overblik for at den ældre kan fortsætte et mere selvstændigt liv i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Med fokus på antallet af de ældre i fremtiden kan vores løsning være en relevant støtte for at de ældre kan tilbringe mere tid i eget hjem-

Anskaffelsespris

Det vil være antal af løsninger og sensorer som vil bestemme prisen. Platformen vil potentielt være en kommunal del.

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

Er produktet til personlig brug?

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej det er en ny platform som er i udvikling til vores svenske hovedmarked, hvor et udbud har sat krav til et sådant koncept.

Erfaringer

Eventuelle cases