RotoFlex i opslået stilling

Drejesengen RotoFlex® Basic er den nyeste udgave af de kendte RotoFlex-senge. Det er en fuldautomatisk drejeseng, der er designet til at hjælpe borgeren med at komme lettere ind og ud af sengen ved egen hjælp. Sengen kan, ved tryk på én knap på fjernbetjeningen, indstille sig fra seng til stol og rotere stolen ud over sengekanten. Fra stolen er det nemmere at rejse sig op eller sætte sig for derefter at dreje sengebunden rundt og køre sig selv i sove-position.

Denne nyeste version af den kendte RotoFlex®-seng fås nu med hævebar fod-del, så sengen kan bruges til at hæve borgerens fødder op i højden f.eks. ved hævede fødder eller som hjælp for sundhedsfagligt personale, der på den måde får bedre arbejdsstilling ved fødderne. Sengen er også, som noget nyt, vaskbar i senge-vaskemaskine (IP66). Sengen har vundet “Excellence in Caring Award” ved Occupational Therapy prisuddelingen i England i 2018.

Formål

Sengen bidrager til selvhjulpenhed og motivation til bevægelse for borgeren og letter arbejdsmiljøet for personalet både ved forflytning og ved pleje. Borgeren kan selv ændre sin seng til en stol, der roterer til siden, så man nemmere kan komme op ved egen, eller mindre, hjælp. Og retur tilbage i sengen.

Målgruppe

Borgere, der ved hjælp af sengen, kan blive helt eller delvist selvhjulpne i hverdagen hvad angår det at gå i seng og stå op ved egen hjælp.

Betydning for borger

Selvhjulpenhed, selvbestemmelse, herre i eget liv.

Betydning for medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø i forbindelse med at hjælpe borgere ind og ud af sengen. En opgave, der ellers kan være hårdt fysisk for kroppen.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Mindre behov for hjælp omkring sengen i hjemmeplejen og på plejehjem/bosteder.

Anskaffelsespris

Fra 39.900,- ex. moms

Forventet levetid

Ved korrekt brug og regelmæssig servicering som en normal plejeseng.

Udgifter til evt. montering

Nej.'

Forventede årlige driftsudgifter

Årlig servicetjek foretages enten af kommunen selv eller kan tilkøbes som serviceaftale hos os.

Stilles der særlige krav?

Sengen skal stå med en bestemt afstand til væggen for at den kan rotere. Særlige måle-pinde er monteret på sengen, der gør det nemt at finde den rigtige afstand.

Er produktet til personlig brug?

Til en borger ad gangen, men kan sagtens overgå fra én borger til en anden (genbrugshjælpemiddel).

Er produktet til træning?

Nej, men det kan virke fremmende for borgerens stå og gå funktion generelt, at borgeren fastholder evnen til selv at stå ind og ud af sengen.
Undervisningsbehov (Hvor mange timers undervisning (borger, medarbejdere), skal påregnes for at blive fortrolig med produktet). Man kan oftest klar sig med kvikguiden alene.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, men det er første gang vi udstiller modellen med hæve-/sænkebar fod-del.

Erfaringer

Mange kommuner bruger allerede denne eller tidligere versioner af RotoFlex-sengene.

Eventuelle cases