Sensor monteret i loft og eksempel på aktivitetsgraf

Tunstalls løsning til Digitalt tilsyn og tidlig opsporing hjælper både udsatte borgere med at begå sig i hverdagen i eget hjem, og samtidig automatisk få hjælp udefra ved behov. Løsningen sorterer data fra hverdagen, som fx sovevaner, toiletbesøg, evt. fald, besøg (ikke hvem, men OM der nogensinde er besøg), og tilbyder samtidig digitalt tilsyn fra personale via sikker IP forbindelse. Løsningen fordrer en sensor installeret i hvert rum i boligen, hvorefter det er muligt for systemet at lære brugsmønster for borgeren, som bor i hjemmet.

Formål

Proaktiv pleje via mapping af normal opførsel samt forebyggelse af fald.

Målgruppe

Svage hjemmeboende borgere – mange aldersgrupper.

Betydning for borger

Borgeren bliver ikke længere tvunget til at have fysiske besøg fra personalet i løbet af natten, og kan få en rolig søvn uden at blive vækket. Borgeren kan stadig føle sig helt sikker, da løsningen vil advare personalet, hvis der sker noget usædvanligt.

Betydning for medarbejdere

Personalet kan sikre, at borgeren klarer sig fint uden at skulle foretage rutinebesøg, medmindre løsningen viser, at nogen er faldet, er ude af boligen eller bruger for lang tid uden for sengen om natten.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Besparelse af kørsel og rutinebesøg – flytbart mellem borgere efter endt forløb. Da mange af personalets besøg i løbet af natten kan håndteres eksternt eller reageres på, når der sendes en advarsel og et billede via løsningen, er personalet ikke længere nødt til at foretage mindre fysiske besøg bare for at kontrollere, om brugerne er i ok.
Brugere / borgere, der normalt forstyrres i løbet af natten, når personalet tjekker dem, vil være i stand til at sove uforstyrret og vågne op mere udhvilede.

Anskaffelsespris

450-600 DKK/md.

Forventet levetid

10-15 år – flytbart mellem borgere.

Udgifter til evt. montering

Inkluderet i løsningen.

Forventede årlige driftsudgifter

Inkluderet i løsningens månedlige pris.

Stilles der særlige krav?

230V stikkontakt og GSM dækning.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er til personligt brug, men kan flyttes fra borger til borger efter endt forløb.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Brugeren vil kunne se sensorerne. Løsningen er meget intuitiv, og kræver derfor kun en meget kort introduktion til det daglige personale i at bruge app'en. Opsætningen af løsningen vil blive udført af Tunstall eksternt og kræver ingen viden på stedet for personalet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, på AAL Forum 2019 i Aarhus i september.

Erfaringer

Tunstall i Frankrig har 2.500 borgere der bor hjemme forbundet med løsningen, og i Danmark har vi 6 teststeder (3 plejehjem og 3 hjemmeomsorgsopsætninger)
Løsningen er udviklet i samarbejde mellem Tunstall Danmark, Tunstall Frankrig og OK Fonden.

Eventuelle cases