Evondos medicinrobotten - i baggrunden en ældre dame og en plejepersonale

Minder borgeren om at tage sin medicin til rette tid. Evondos anvender dosispakket medicin. Medicinen udgives ved et let tryk på en stor knap. Det tilknyttede plejesystem sender automatisk en alarm til plejepersonalet, hvis borgeren ikke tager sin medicin, eller der opstår udfordringer med robotten. Plejesystemet giver personalet mulighed for at monitorere hver enkelt borger. Der er kun adgang til robotten med adgangskode og ID.

Formål

At sikre den rette medicin til rette tid.

Målgruppe

Kommunerne.

Betydning for borger

Borgeren kan blive i eget hjem og føre et liv uafhængig af hjemmeplejen.

Betydning for medarbejdere

Plejepersonalet får tid til andre opgaver og undgår travlhed i morgentimerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Evondos stiller gerne økonomiske beregninger fra hele Skandinavien til disposition.

Anskaffelsespris

Evondos er baseret på udlejning.

Forventet levetid

Evondos erstatter defekte robotter.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Evondos har et rabatsystem afhængig af antallet af robotter, der leveres.

Stilles der særlige krav?

Ingen.

Er produktet til personlig brug?

Da der er tale om farmaka er robotten personlig.

Er produktet til træning?

Nej. Anvendes resten af livet.

Undervisningsbehov

En dags træning til plejepersonalet. Evondos koncept er enkelhed for borgeren. Borgeren behøver kun få minutters instruktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

170 kommuner i Skandinavien.