Jasmin Care bidetsæde med sensor

Et intelligent toiletsæde med indbygget vaske-og tørrefunktion. Produktet kan monteres direkte på borgers eksisterende toilet i stedet for det alm. toiletsæde. Brugeren har mulighed for at bliver vasket bagtil med tempereret vand og efterfølgende tørret med varm luft. Det betyder at brugeren ikke længere har behov for hjælp ifm. nedre hygiejne.

Vi har som noget nyt udviklet en smart sensor, som kan efterinstalleres i produktet. Denne sensor gør det muligt på en objektiv måde at analysere brugen af produktet ved hjælp af data. Formålet med denne sensor er bl.a. at give implementeringskonsulenter et objektivt værktøj, som med fordel kan anvendes til fx et implementeringsforløb på et plejehjem. Det vil være muligt hurtigt at kunne identificere, i hvor stor grad produkterne anvendes efter hensigten, og hvor der evt. skulle være behov for ekstra fokus og uddannelse. Det vil være muligt at tilgå data via tablet, smartphone eller PC.

Formål

Selvhjulpen ved toiletbesøg.

Målgruppe

Personer som har behov for hjælp til toiletbesøg.

Betydning for borger

Større selvstændighed i hverdagen. Skal ikke længere vente på hjemmehjælper eller ægtefælle ifm. toiletbesøg. At blive rengjort med tempereret vand efter toiletbesøg kan også afhjælpe og minimere forekomsten af urinvejsinfektioner og hudproblemer.

Betydning for medarbejdere

Skåner kroppen, da personalet ikke længere skal bukke sig og udføre nedre hygiejne i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som kan være belastende for ryg, lænd og skuldre. Samtidig minimerer skylle/tørre toilettet også risiko for smitte, da personalet ikke længere har kontakt med afføring og bakterier.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

En evalueringsrapport fra Aarhus Kommune i 2013 viser en positiv økonomisk gevinst ved at benytte CareBidets/Aspen Bidets. Rapporten viste at kommunen i gennemsnit kunne spare 52 min pr. borger pr. uge.. Den økonomiske besparelse blev udregnet til 17.020 kr. pr. borger pr. år.

Anskaffelsespris

6.292 kr. ex moms.

Forventet levetid

7-10 år.

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

Produktet skal tilsluttes en stikkontakt og tilkobles eksisterende koldvandsforsyning ved toilet.

Er produktet til personlig brug? 

Er produktet til træning?

Undervisningsbehov

Kan betjenes ved kun at trykke på én knap – hvorefter bidetsædet automatisk udfører et komplet skylle- og tørreprogram. Undervisningsbehov individuelt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Produktet har været anvendt i Danmark i 10 år og er ligeledes tilgængelig via forhandlere i Sverige, Norge, Island, Finland og Holland.

Erfaringer

Vi har samarbejdsaftaler og samhandel med stortset alle kommuner i DK. Desuden vandt CareBidets i 2018 NAV-aftalen i Norge indenfor sin produktkategori.

Cases