Det flexible badeværelse fra Pressalit

Toiletløfter, smal, til gulvafløb, 200 mm elektrisk højderegulérbar. Mulighed for at montere armstøtter på – kan monteres med lang og kort toiletkumme.
Tilpas højden på toiletsæde og kørestolens sæde for optimale betingelser for forflytning
Hjælper brugeren med at sætte og rejse sig (kun elektriske modeller)
Rengøringsvenlig og pladsbesparende.

Formål

Øget selvhjulpenhed omkring toiletsituationen.

Målgruppe

Personer med nedsat funktionsevne.

Betydning for borger

Sikre øget selvhjulpenhed, sikre værdighed, nedsætte behovet for hjælp.

Betydning for medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø/stillinger, øget sikkerhed for hjælper samt borger.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Mindske behovet for hjælp fra kommune.

Anskaffelsespris

Omkring 15.000 .- DKK.

Forventet levetid

10 år.

Udgifter til evt. montering

Individuel vurdering.

Forventede årlige driftsudgifter

Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W.
Strømforbrug, standby: 2 W.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Produktet kan anvendes af en eller flere.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Ingen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Aarhus, Skanderborg, Aalborg, København og Odense kommuner, for blot at nævne nogle.

Eventuelle cases