Man walking down a set of stairs using the AssiStep handle and railing

Et hjælpemiddel, der yder den ekstra støtte og sikkerhed, som du kan have brug for, for at klare turen op eller ned ad trappen selv. Består af en håndliste og et håndtag, som kan flyttes langs håndlisten. Skulle du blive svimmel eller blive usikker på benene, giver håndtaget dig støtte, indtil du er parat til næste trin. Med AssiStep har du en fast støtte foran dig både på vej op og ned ad trappen. For mange kan trappen være en udfordring og barriere i hverdagen. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man falder ned ad trappen, og derfor er der mange, der er påpasselige med at gå op og ned ad trappen, specielt hvis man er alene. AssiStep er et vigtigt hjælpemiddel til at fordre hjælp til selvhjælp til at komme op og ned ad trappen på egen hånd. - Kan installeres på både ligeløbstrapper og vinkeltrapper med og uden repos. - Håndtaget kan let foldes til side, når det ikke er i brug. - Kan også bruges til genoptræning.

Formål

At gøre det muligt for dårligt gående, trygt selv at kunne gå på trapper.
Genoptræning efter operation eller anden sygdom.

Målgruppe

Dårligt gående – permanent eller midlertidig.

Betydning for borger

Borger vil ved installation af AssiStep selv kunne komme op/ned af trappen, og kan derfor blive længere i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Minimerer risiko for arbejdsskader, når den bruges i forbindelse med, genoptræning af borgers evner til at gå på trapper.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Borgeren kan blive i eget hjem – også på trods af trapper.

Anskaffelsespris

Kr. 15.000,- - 30.000,- + moms afhængig af trappens forløb.

Forventet levetid

10 år.

Udgifter til evt. montering

Ca. kr. 3.000,- + moms.

Forventede årlige driftsudgifter

0.

Stilles der særlige krav? 

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Der kan være en eller flere brugere, AssiStep kan også placeres, hvor den er offentligt tilgængelig.

Er produktet til træning?

Ja Assistep kan også anvendes til genoptræning, (efter behov).

Undervisningsbehov

½ - 1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Den er udstillet på DokkX i Aarhus - ellers ikke.

Erfaringer 

Ikke nogen endnu

Eventuelle cases 

Se den norske producents hjemmeside med cases.