Alterto sensor opsat i køkken

Alerto nødkalds- og tryghedsanlæg er et diskret og samtidig yderst effektivt system, som registrerer aktivitet i hjemmet. En unik kombination af software og hardware gør det muligt for kommuner og andre brugere på én og samme tid at opnå fuldt overblik og fuld dokumentation for alle individuelle hændelser. 
Alle funktioner er grundlæggende udviklet ud fra et lægefagligt og etisk forsvarligt grundlag. Ingen anvendelse af hverken foto eller video.

Anlæggene tilbyder dataudveksling tilpasset kundens behov og er både praktisk og økonomisk i anvendelse. Alle funktioner er overvåget døgnet rundt og i abonnementet indgår alle væsentlige driftsopgaver – herunder også tilslutning til døgnbemandet vagtcentral.
Pårørende kan inddrages som direkte aflastning til hjemmeplejen, som kun kontaktes når det er relevant.

Alerto software er udviklet i Danmark.


Formål

Sikring af reaktion og assistance i forbindelse med nødkald og hjælpeløshed fx ved fald.

Målgruppe

Ældre alene i egen bolig, ved demens, psykiske lidelser og andre handicap.

Betydning for borger

En høj grad af personlig sikkerhed.

Betydning for medarbejdere

Alle nødkald som sendes til hjemmeplejen, er visiterede kald der skal handles på. Planlægningen i dagligdagen gøres nemmere. Mange kørsler spares, og responstiden ved kørsler nedsættes.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Høj økonomisk effektivitet.

Anskaffelsespris

Afhænger af aftale.

Forventet levetid

10 år +.

Udgifter til evt. montering

Inkluderet i aftale.

Forventede årlige driftsudgifter

Inkluderet i aftale.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Minimalt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Syddjurs Kommune.