Portrætfoto af Aster Schepel

Livskvalitet behøver ikke at koste en bondegård.
Der er mange måder at støtte mennesker på, som har en demenssygdom. Der kommer flere og flere vældig nyttige hjælpemidler på markedet og der bygges særlige specialiserede demensplejecentre. Men når budgettet strammer, og det plejer det at gøre, er der stadigvæk meget man kan gøre.
Om hvordan man kan bruge forståelse af demens til at finde low-budget løsninger, som forhøjer livskvaliteten markant.
v/ Aster Schepel, læge, Forebyggende Medicin.

 

 

Portrætfoto af Ole Dalsgaard Bach

Teknologik
Velfærdsteknologi: Hønen eller ægget. Et oplæg om TEKNOLOGIK, en kobling mellem logik og pædagogik, om hvad der skal til for at lykkes med velfærdsteknologi i praksis, om værdighed og faglighed. Tanker og erfaringer fra dér, hvor teknologien først rigtig skal stå sin prøve – i hverdagen.
v/ Ole Dalsgaard Bach, bostøttemedarbejder, Aarhus Kommune.

 

 

Portrætfoto af Heidi Lynge Løvschall

Selvvisitation til madservice med tillid til borgerne.
En implementeret digital løsning til selvvisitation til madservice, der har lettet arbejdsgangene hos Myndighed, understøttet de naturlig arbejdsgange og har inddraget borgerne.
v/ Heidi Lynge Løvschall, projektleder, Hjørring Kommune.

 

 

Portrætfoto af Maria KøppenPortrætfoto af Louise Arnbjerg

Borgernær sygepleje med fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler. Et oplæg om, hvordan Klyngen Borgernær Sygepleje understøtter sygeplejerskerne i Aarhus Kommune til systematisk at vurdere borgers ressourcer i forhold til sygepleje, for herved at skabe øget effekt for borger samt sikre hensigtsmæssig brug af sygeplejeressourcer med maksimal inddragelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi. v/ sygeplejerske Maria Bülow Køppen &  sygeplejerske Louise Arnbjerg, Klyngen Borgernær Sygepleje, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.