Kvinder som hælder kogende vand op i kop, fra en kande som kan vippe, så man ikke skal bruge kræfter eller risikere at spilde

Vi satte fokus på de hjælpemidler og teknologier, der kan gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser i videst muligt omfang at klare sig selv i hjemmet. Vi lever generelt længere og dermed er risikoen for sygdom og funktionstab større. Det stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU'er kalder på nye og innovative løsninger, der kan sikre at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem.

Konferencedagen tog udgangspunkt i en borgers hverdag og præsenterede eksempler på hjælpemidler og teknologier, som fra morgen til aften kan understøtte selvhjulpenheden i daglige gøremål.

Program

09.00-9.30 Ankomst og registrering
09.30-9.45 Velkomst v/ Karen Frederiksen, Uddannelsesdekan for Sundhedsuddannelserne, Ph.D., VIA University College.
09.45-10.10 Livskvalitet behøver ikke at koste en bondegård v/ Aster Schepel, læge, Forebyggende Medicin.
10.10-10.35 Teknologik. Velfærdsteknologi: Hønen eller ægget.  v/ Ole Dalsgaard Bach, bostøttemedarbejder, Aarhus Kommune.
10.35-10.50 Pause og gruppeinddeling
10.50-11.50 Produktpræsentationer i grupper - 1. runde (4 produkter)
11.50-12.30 Frokost
12.30-13.30 Produktpræsentationer i grupper - 2. runde (4 produkter)
13.30-14.30 Produktpræsentationer i grupper - 3. runde (4 produkter)
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.10 Selvvisitation til madservice med tillid til borgerne v/ Heidi Løvschall, Hjørring Kommune.
15.10-15.35 Borgernær sygepleje med fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler v/ sygeplejerske Maria Bülow Køppen &  sygeplejerske Louise Arnbjerg, Klyngen Borgernær Sygepleje, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Pris: 750,- DKK pr. deltager inklusiv forplejning.

Produkter