VELA Tango arbejdsstol med ALB ryglæn giver optimal siddekomfort, mulighed for at skifte stilling og få mere aktivitet i siddestillingen. ALB ryglænet er en stor fordel for mennesker med mobilitetsproblemer, som ikke har mulighed for at flytte sig særligt meget i stolen. Ryglænets indstilling kan bidrage til at omfordele belastninger i kroppen og dermed modvirke muskeltræthed og spændinger, og erfaringer viser, at den kan skabe aktivitet og hvile, aktivere muskler og modvirke træthed. Desuden kan ALB ryglænet være med til at forebygge og lindre ondt i ryggen, via den dynamiske bevægelse af ryglænet.

Udgangspunktet for ALB ryglænet er, at selv små bevægelser i ryggen giver varieret og øget muskelaktivitet i muskel-korsettet, omkring abdomen, lænd og bækken. Ved at få varieret støtte og bevægelse fra det aktive ALB ryglæn bliver man mindre træt i ryggen og har ikke den samme tendens til at sidder og falde sammen.

ALB ryglænet bidrager til en dynamisk støtte af det naturlige lændesvaj i nedre ryg, og fremmer dermed en rank kropsholdning.

VELA Tango El Ståstøtte giver borger mulighed for at variere arbejdsstillinger både i hjemme og på arbejdspladsen. Kap sæde på stolen muliggør at borger kan komme tæt på aktiviteten både siddende (lav højde) samt stående oppe (højt).

 
Formål

Stolens håndbremse giver sikkerhed og frie hænder til udførelse af aktiviteter. Samtidig er det en mobil stol med hjul, som man, i siddende stilling, kan gå eller skubbe rundt i boligen ved hjælp af benene, imens man foretager forskellige aktiviteter på arbejdspladen eller i hjemmet. Elektrisk højde indstilling gør, at man kan nå både højt og lavt i siddende stilling.
Tango 500El: At få en god støttende og varieret siddestilling samt udstigningshjælp.
Salsa 110 med El : At få en god og varieret arbejdsstilling samt udstigningshjælp både i hjem og på arbejdsplads i forskellige højder.

Målgruppe

Mennesker med funktionsnedsættelser. 

Betydning for borger

Støtter borgeren i daglige aktiviteter og modvirke muskeltræthed og spændinger i den siddende stilling samt belastninger i krop ved stående aktiviteter både på arbejdsplads og i hjemmet.

Betydning for medarbejdere

Borgeren kan nemmere placeres og flyttes med når de sidder i stolen pga. de letløbende hjul. Bremsen giver øget sikkerhed ved fx forflytning.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

(Hvilke økonomiske/praktiske effekter har produktet). Borgeren bliver mere selvhjulpen og personalet får bedre arbejdsmiljø.
Borger får mulighed for at opretholde eller forlænge dagen på arbejdspladsen.

Anskaffelsespris

Kr. 16.000 +.

Forventet levetid

8+ år, afhængig af, hvor meget og ofte stolen er i brug.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Udskiftning af batterier kan forekomme alt efter hvor meget man bruge el-funktionen efter ca 2-5 år.

Stilles der særlige krav?

Ingen.

Er produktet til personlig brug?

Det kan både være til personlig brug eller bruges til flere, da den kan indstilles til den enkelte.

Er produktet til træning?

Stolen kan også bruges til siddende træning, så længe det skal være. Den kan også være en støtte til stående træning, når den er bremset. Kan med fordel bruges sammen med en cykeltræner; her anbefales det dog at montere en anti-tip bøjle.

Undervisningsbehov

10-30 minutter ift stolens forskellige indstillinger og anvendelsesmuligheder
Har produktet tidligere været præsenteret i DK? Ryglænet på Tango 500El er nyt og lignende findes ikke på markedet. Arbejdsstole og ståstøttestole har været på det danske marked siden begyndelsen af 1970’erne.

Erfaringer

Tango 500El: Giver borger en optimal og varieret rygstøtte med flere forskellige indstillingsmuligheder – stol anvendes i flere forskellige kommuner i DK
VELA Tango El Ståstøtte: Giver borger mulighed for mere selvhjulpenhed i eget hjem og på arbejdspladesen. Stole anvendes i Kommunerne i DK.

Eventuelle cases

Læs om stolens el-funktion her.
Læs case om VELA Tango med ALB ryglæn her.