Valkee 2 med ørepropper til lysterapi

Lysterapi headset – giver lysterapi via ørekanalen direkte på hjernen, som aktiveres på sammen måde som lysterapi via øjne.

Formål

At behandle mennesker med vinterdepression og vintertræthed samt lindre jetlag.

Målgruppe

Visse undersøgelser tyder på at op imod halvdelen af befolkningen er påvirket energi- og humørmæssigt i vinterhalvåret på grund af mangel på dagslys til hjernen.

Betydning for borger

Valkee giver lysterapi, hvorved en generel forbedring af energiniveau og humør aktiveres. Endvidere fordrer dagslyseffekten en bedre og mere optimal døgnrytme.

Betydning for medarbejdere

Som ved borger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

I kraft af at brugerne får bedre energi og velbefindende stiger effekten af medarbejdernes indsats. Sygefraværet vil kunne reduceres hos brugerne.

Anskaffelsespris

1.495 inkl. moms (ofte på tilbud til 1.339).

Årlige driftsudgifter

0,-.

Eventuelle cases

Valkee er vores mest solgte lysterapi-produkt og vi har udelukkende gode erfaringer fra brugerne.

Udvikling - ønsker/behov

Vi er altid interesseret i at få afprøvet Valkee og andre lysterapi-produkter i samarbejde med kommuner.

Afprøvning i kommuner

Ingen (endnu).