Tegning, der viser de forskellige elementer i systemet, og et kontor, hvor de er installeret

I lokaler hvor mange mennesker arbejder (storrumskontorer), og hvor alt er gjort i forhold til akustiktilpasninger, er baggrundsstøjen generelt meget lav; dette gør at folk overhører samtaler utilsigtet, og bliver forstyrret af dette.

Dette problem kan løses med soundmasking. Et soundmasking system udsender en behagelig baggrundslyd via et skjult højttalersystem. Dette system styres af en målemikrofon, som automatisk tilpasser lydstyrken i forhold til den målte talelydstyrke. Ellers distraherende talestøj bliver dæmpet af denne soundmasking.

Formål

Skabe bedre arbejdsmiljø.

Målgruppe

Storrumskontorer.

Betydning for borger

Mindre stress.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen bliver ikke forstyrret af tale støj fra andre.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Anskaffelsespris

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav? 

Er produktet til personlig brug? 

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer 

Region Hovedstaden, Rigshospitalet.