En ung mand scanner en QR-kode med ScanHow app'en på en iPad

App til smartphones og tablets til at lave visuelle arbejdsgange og struktur for personer med kognitive forstyrrelser
Visualisér arbejdsgange og opgaver med billede, video, lyd og tekst.
Med Scan How kan du nemt og hurtigt lave en visuel og auditiv arbejdsgang, som sætter borgere med kognitive funktionsnedsættelser i stand til at udføre opgaven.
Lav personlige arbejdsgange som er målrettet den enkeltes behov. Print en QR-kode, og placer den hvor der er behov for støtte. Herefter kan koden scannes, og personen vil blive guidet step-by-step.

Formål

At gøre borgere med kognitive funktionsnedsættelser mere selvhjulpne, samt optimere deres læreprocesser i almene gøremål.

Målgruppe

Personer med kognitive vanskeligheder. Fx autisme, ADHD og demens.

Betydning for borger

Kan hjælpe borgeren dér, hvor der er behov for visuel og auditiv støtte og struktur. Dette kan skabe øge selvstændighed og dermed livskvalitet. Desuden kan mange borgere anvende Scan How i forbindelse med beskæftigelse, hvor arbejdsgange kan sættes visuelt og auditivt op i app’en.

Betydning for medarbejdere 

Medarbejdere får et redskab, som gør arbejdsprocessen med visualisering langt nemmere. Medarbejdere kan lave struktur og arbejdsgange med det samme sammen med borgeren.
Scan How kan desuden afventes til at videregive vigtige informationer om borgeren mellem personalet. Fx morgenrutiner, forflytningsvejledninger, medicinudlevering m.m.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Er ressourcebesparende for medarbejderne, da arbejdsgangen for at lave visualisering for en borger er meget enklere. Det skaber større selvstændighed for borgere hvilket gør at personaleressourcerne kan flyttes og/eller effektiviseres.
Med Scan How kan man også oprette beskrivelser, der nemt og hurtigt hjælper nye medarbejdere i gang med diverse arbejdsopgaver og instruktioner.

Anskaffelsespris

Abonnementsprisen er som følger:

  • Lille pakke: 99 DKK ex moms pr måned.
  • Mellempakke: 299 DKK ex moms pr. måned.
  • Stor pakke: 599 DKK ex. moms pr. måned

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

0 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

Kræver et abonnement. Prisen afhænger af antallet af brugere. Mindstepris for institution er 99 DKK ex moms pr måned.

Stilles der særlige krav?

Kræver en smartphone eller tablet (iOS/Android) og internet-forbindelse (WIFI/4G).

Er produktet til personlig brug?

Scan How er tænkt som et individuelt arbejdsredskab.

Er produktet til træning?

App kan bruges i mange dagens gøremål som støtte til større selvstændighed.

Undervisningsbehov

App’en er meget intuitiv og kan for manges vedkommende bruges et en meget kort indroduktion. Vi afholder derudover kurser på 2-3 timers varighed for medarbejdere, hvor funktioner og eksempler fra hverdagen bliver gennemgået.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Har eksisteret siden 2013 og har derfor været præsenteret mange gange.. Vi var også en del af CareWare 2015.

Erfaringer

Er udbredt på mere end 110 institutioner i DK. Vi har bla. et samarbejde med Viborg Kommune. I udlandet samrbejder vi med en af Nordens største omsorgsvirksomheder Ambea, der har afdelinger i Sverige, Norge og nu også DK.