Mand sidder i en sofa og læser med SensOn kraven på skuldrene

En krave, der lægger sig naturligt rundt omkring nakke, skuldre og bryst med små plastkugler. Tyngden og de sansestimulerende tryk fra de små kugler sænker skuldrene og afspænder nakken. Det kan sammenlignes med et par rolige, faste hænder, der lægges på skuldrene. Kraven er diskret at anvende og kan dæmpe uro og angst og give en bedre kropsfornemmelse. Det skaber velvære, tryghed og kan forbedre koncentrationen og indlæringsevnen.
Kragen benyttes primært til stillesiddende aktiviteter men kan også anvendes under mindre bevægelser, da den kan lukkes under armene.

Formål

Beroligende og sansestimulerende hjælpemiddel.

Målgruppe

Er udviklet som et hjælpemiddel til personer med fysisk og psykisk uro. Den kan bruges af børn fra 10 år, voksne og ældre, og anvendes på hospitaler, plejehjem, i institutioner, bosteder, dagtilbud, opholdsrum og private rum.

Betydning for borger

Vil have en beroligende, tryghedsskabende og positiv effekt på mange forskellige målgrupper og aldersgrupper som fx:

  • bruges til personer med stress og for at give ro, tryghed og en bedre kropsfornemmelse – og give dem bedre chancer for at kunne håndtere opgaver og arbejdssitiationer.
  • kan bruges til personer med psykiatrisk sygdom, som ofte har motorisk og psykisk uro.
  • bruges til sansestimulering af personer med hjerneskader og demens.
  • bruges til personer med ADHD og autisme, hvor man er omsluttet af kuglerne og får den sansestimuli, som behøves for at skabe tryghed og ro.
  • bruges til personer med fx udviklingsforstyrrelser, sanseforstyrrelser og døvblindhed for at skabe øget sansestimuli til kroppen, så brugeren kan få en bedre kropsfornemmelse.
  • bruges til at skabe øget koncentration bl.a. urolige børn.

Protac SensOn® er tryghedsskabende idet den omslutter og afgrænser kroppen. Brugere udtrykker, at de føler tryghed og ro og en tydeligere kropsafgrænsning.

Betydning for medarbejdere

Der forventes en positiv gevinst af bedre arbejdsklima, færre konflikter, gladere og mere rolige og selvhjulpne borgere.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Der forventes en positiv økonomisk gevinst af bedre arbejdsklima, færre konflikter, mindre brug af tvang og medicinering.

Anskaffelsespris

Kr. 3.250 uden moms.

Forventet levetid

Ca. 5 år.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Produktet vedligeholdes ved almindelig vask, hvorfor beløbet afhænger af, hvordan produktet bruges. Kraven kræver ingen særlig service, rengøring eller vedligehold.

Stilles der særlige krav?

Nej – ingen krav.

Er produktet til personlig brug?

Kraven findes i 3 størrelser (svarende til tøjstørrelser) men kan benyttes af flere forskellige borgere uden tilpasning. Kraven kan vaskes i almindelig vaskemaskine og vel have gavn af jævnlig luftning.

Er produktet til træning?

Nej ikke umiddelbart. Men kan anvendes som optakt til træning, da kragen vil hjælpe borgeren til at være rolig og afslappet.

Undervisningsbehov

Meget simpelt at anvende – en kort introduktion il at vende det rigtigt er tilstrækkeligt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja – på Health & Rehab i 2018.

Erfaringer

Kraven er testet på flere institutioner og købt hjem gennem bl.a. Lemvig og Næstved kommuner.

Eventuelle cases

Se mere på Protacs hjemmeside.