LYS anvendes i miljøer, hvor man gerne vil afdække om der er tilstrækkeligt dagslys. LYS måler styrken af dagslyset i omgivelserne og gemmer data i app.
Særlig version af app kan benyttes til en uges test, kaldet LYS Diet Programme, koster ekstra.

Formål

At få klarhed over lysforholdene indendørs.

Målgruppe

Borgere og beboere som opholder sig mest indendørs.

Betydning for borger

LYS vil afdække om der er tilstrækkeligt dagslys i omgivelserne og give anvisning til at opsøge lyset eller etablere dagslys fra dagslyslamper.

Betydning for medarbejdere

Som for borger.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Ved etablering af tilstrækkeligt oplyste lokaler opnår kommunen/regionen, at personer, der opholder sig i dagslyset, fungerer bedre med hensyn til søvn og andre mulige behandlingskrævende symptomer på døgnrytme-forstyrrelser.

Anskaffelsespris

795 inkl. moms.

Forventet levetid

5 år.

Udgifter til evt. montering

0,-.

Forventede årlige driftsudgifter 

0,-.

Stilles der særlige krav?

LYS kommunikerer via bluetooth til mobiltelefon.

Er produktet til personlig brug?

Ja, det er til personligt brug.

Er produktet til træning?

Benyttes typisk i en testperiode, så lysforholdene kan afklares.

Undervisningsbehov

1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, ved CareWare 2018.

Erfaringer

LYS wearable indgår i test af dagslyslampers indvirkning på beboere og personale på Betaniahjemmet, Frederiksberg. Marts 2019.