Med CD-ORD kan du læse og skrive på trods af ordblindhed. Læse- og skriveværktøjet er kendt for at forløse ordblinde børns og voksnes potentiale for at læse, skrive og lære.
Ved hjælp af oplæsning og kontekstbaserede ordforslag afhjælper programmet langsom læsning og fejl i skrivning og stavning. Det giver både større frihed og selvhjulpenhed og baner vejen for faglig succes.

Hjælper dig med at læse al tekst på computeren: i dokumenter, på nettet, på knapper, menuer og i spil. Og fordi programmet installeres på din pc, virker det i alle situationer, selv når du er offline.
Med unikke indstillingsmuligheder, der kan tilpasses den ordblinde brugers personlige behov eller specifikke læse- og skriveformål, er CD-ORD Danmarks bedste læse- og skriveværktøj.

Formål

Støtte til mennesker med ordblindhed eller læse-/skrivevanskeligheder.

Målgruppe

Mennesker med læse-/skrive udfordringer.

Betydning for borger

 • Kan gøre alle typer tekst læsbare.
 • Får et ordforråd, der passer specielt til fagområdet eller virksomhedens specialord.
 • Får hjælp til at skrive de ord, man tænker på – ikke kun dem, man kan stave.
 • Får nem hjælp til at tjekke betydning og grammatik.
 • Alt læses op, så svage læsere er ligestillet.
 • Læs andre sprog, skift nemt mellem sprog.
 • Skriv hurtigere på andre sprog, hjælp til stavning.
 • Gør medarbejdere med ordblindhed til en ressource – selvhjulpne medarbejdere.
 • Gør virksomhedens skriftlige kommunikation – mails, nyhedsbrev, dokumentation – tilgængelig for alle.
 • Undgå dyre, ærgerlige og farlige fejl som følge af læse- eller skriveproblemer.
 • Gør op med tabu om ordblindhed.
 • Fastholdelse af medarbejder.

Betydning for medarbejdere

Ved hjælp af oplæsning og kontekstbaserede ordforslag afhjælper programmet langsom læsning og fejl i skrivning og stavning. Det giver både større frihed og selvhjulpenhed og baner vejen for faglig succes.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Anskaffelsespris

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav? (pladskrav, el/netværk o.lign.)

PC.

Er produktet til personlig brug? 

Er produktet til træning?

Dagligt

Undervisningsbehov

Vi tilbyder gratis tre timers kursus hos Vitec-MV.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer 

Eventuelle cases