Portrætfoto af Thorkild Olesen

Danske Handicaporganisationer siger, at mennesker med handicap kan og vil bidrage. Men desværre er alt for få i arbejde, ligesom uddannelsesniveauet blandt mennesker med handicap er faldende. Hvad gør vi det det? Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, kommer med sine bud.
v/ Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer.

 

 

Portrætfoto af Chopi Salih

Lov om kompensation til handicappede i erhverv

• Personlig assistance
• Hjælpemiddelordning
• Isbryderordning
• § 56 aftale og §58a.

v/ Chopi Salih, Fastholdelsekonsulent, Aarhus Kommune.

 

 

Portrætfoto af Laura KongskovPortrætfoto af Bertil Andersen

Støttemuligheder for studerende med funktionsnedsættelser i videregående uddannelser. De overordnede støttemuligheder for studerende med funktionsnedsættelser i videregående uddannelser - med særligt fokus på muligheder for at blive støttet gennem teknologi. Desuden perspektiver på teknologiens rolle i forhold til overvindelse af studiemæssige barrierer.  v/ Laura Kongskov og Bertil Norman Andersen, Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet. 

 

 

Portrætfoto af Bente Nissen

De handicapkompenserende ordninger.  Jobcentrets særlige støttemuligheder for personer med et handicap, der har brug for støtte til at få eller bevare jobbet. Oversigt over hvilke muligheder der er - og konkrete eksempler på den forskel, som de handicapkompenserende ordninger kan gøre. v/ Bente Nissen, Seniorkonsulent, Cabi.