Det overordnede tema skulle afspejle, at velfærdsteknologi i dag i stigende omfang er taget i anvendelse som en naturlig del af opgavevaretagelsen inden for både social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet overalt i Danmark. Nyhedsinteressen er afløst af interesse for, hvad der virker. 

CareWare 2018 havde fokus på teknologiske løsninger, som i praksis har vist deres nytteværdi. Enten i form af øget livskvalitet for borgerne, øget tryghed for de pårørende, forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne eller øget effektivitet og ressourcestyring for arbejdspladsen. 

Helt nye teknologiske løsninger var fortsat en vigtig del af CareWare Konferencen. De teknologiske muligheder bliver bedre og bedre - og behov, vi ikke troede kunne afhjælpes, findes der pludselig en løsning på. Derfor vil du også på CareWare 2018 blive præsenteret for helt nye teknologier, som aldrig før har været vist i Danmark. Eller teknologier, der endnu er så nye på markedet, at vi mangler at få afprøvet, om de har den forventede nytteværdi i praksis. 

Temaer og fokusområder så ud som følger:

Fokusområde 1: Vil selv – kan selv

Teknologi til forebyggelse og fremme af tryghed og selvhjulpenhed for borgere i eget hjem.

 • Digitale løsninger
 • Træning
 • Kompensation

(Foregår på MarselisborgCentret) 

Fokusområde 2: Op igen – hjem igen

Teknologi til borgere med behov for en akut og intensiv indsats til genoprettelse af funktionsniveau.

 • Rehabilitering
 • Udredning
 • Mobilisering

(Foregår på Vikærgården) 

Fokusområde 3: Deltag - hvis du vil

Teknologi til fremme af inklusion og fællesskab for borgere med nedsat funktionsevne.

 • Deltagelse
 • Sociale aktiviteter
 • Fritid

(Foregår på AU Ingeniør, Katrinebjerg) 

Fokusområde 4: Vær tryg – hele livet

Teknologi til fremme af et trygt og værdigt liv for borgere med demens og andre kognitive funktionsnedsættelser.

 • Kognitiv træning
 • Sansestimulation
 • Sensorer

(Foregår på VIA University College, Aarhus N)

Et fokusområde har et fuldt dagsprogram. Man kan deltage i ét fokusområde per dag; det vil sige maksimalt to fokusområder, hvis man deltager begge dage.

Program for CareWare 2018 i Fokusområde 1, 2, 3 og 4
TIDSPUNKT AKTIVITET (samme program tirsdag 10. og onsdag 11. april 2018)
08.30-09.00 Ankomst, registrering, kaffe & te
09.00-09.15 Velkomst .
09.15-10.00 2 faglige oplæg á 20 min. (se det enkelte fokusområde for indhold).
10.00-10.15 Inddeling i grupper. Grupperne følger deres guide til den første workshop.
10.15-11.15
Workshop 1: 4 produktpræsentationer.
11.15-12.15
Workshop 2: 4 produktpræsentationer.
12.15-13.00 Frokost.
13.00-14.00 Workshop 3: 4 produktpræsentationer.
14.00-14.15 Pause (kaffe & kage).
14.15-15.00 2 faglige oplæg á 20 min. (se det enkelte fokusområde for indhold).
15.00 Programmet slutter for dagen. Tirsdag 10. april kl.17.30-21.00 er der desuden et Aftenarrangement i Ridehuset, som er fælles for alle deltagere, uanset hvilket spor de deltager i. (Kræver separat tilvalg i forbindelse med tilmelding).

Aftenarrangement

Her mødtes alle, som er med til CareWare, på kryds og tværs: udstillerne fra alle fire fokusområder, deltagere fra hele Norden, Borgerpanelet og arrangørerne. Det gav mulighed for networking og hyggeligt samvær.

Hver gæst fik serveret en tre-retters menu, to genstande (øl/vand/vin) og kaffe/te med sødt. Maden blev leveret af Spiselauget.

Imellem retterne var der uddeling af CareWare Borgerprisen, og der var et fagligt indlæg med et humoristisk touch ved Anders Colding-Jørgensen.

Et af tidens varmeste begreber er ”kunstig intelligens”. Og i disse måneder dukker stadigt flere projekter, rapporter og virksomheder op, som alle beskæftiger sig med at bruge ”kunstig intelligens” i den offentlige service og i plejesektoren.
Men hvad er ”kunstig intelligens” egentlig? Hvordan kan den tænkes implementeret i vores hverdag. Og ikke mindst – er det overhovedet en god idé at outsource vores tænkning og faglighed til computere? Er det i sig selv et godt mål at gøre vores hverdag så friktionsfri som muligt? Eller er vi måske i virkeligheden ved grænsen for, hvor lykkelige vi kan blive ved blot at gøre vores liv lettere? 

Anders Colding-Jørgensen, cand.psych. og adfærdspsykolog, stiller skarpt på sammenstødet imellem kunstig intelligens og en menneskehjerne der, populært sagt, er designet til at rende omkring på savannen. 
Se Anders Colding-Jørgensens blog (nyt vindue).