• Gode VR oplevelser i plejeboligerne. v/ Louise Rønne Bengtson, oplevelsesmedarbejder for Mere Liv i Plejeboligerne, Område Nord, Aarhus Kommune.

Oplægget tager udgangspunkt i arbejdet med Virtual Reality som en mulighed for at bringe gode oplevelser til beboere i plejeboligerne. De er nogen af vores svageste borgere, som ikke har mulighed for at komme til stranden eller i Aarhus Teater.
Hvordan kommer man i gang med VR? Hvad kan der være af forhindringer? Hvad er vores erfaringer med udstyr.
Og så vi vil også dele de gode oplevelser med jer.

  • Teknologier der virker - når de bruges! v/ Søren Holm Pallesen, projektleder, cand.scient.med., fysioterapeut, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune.

Der findes et bredt udvalg af høj- og lavteknologiske løsninger til urolige og udadreagerende demente borgere.
Vi har testet alt fra glasfiberdyr til interaktive skærme for evidens - og der er opsigtsvækkende resultater!

  • En personlig historie om brug GPS og caretracker under Aages demenssygdom. v/ Rita Knudsen, gift med Aage, som havde Alzheimer.

Rita Knudsen vil med udgangspunkt i egne oplevelser fortælle om sin holdning til overvågning af demente pårørende.
Hun vil blandt andet fortælle om sine erfaringer med brug af GPS og caretracker under Aages sygdomsforløb - ikke ud fra et fagligt synspunkt, men ud fra et meget personligt og selvoplevet perspektiv.

  • CalmViso og demens. Erfaringer med CalmViso i forhold til indsatsen til mennesker med demens og deres pårørende. v/ Maria Tønnersen & Linn Wittendorff, Demensliv.dk.