En assisterende teknologi til børn med behov for struktur i hverdagen. Støtter det enkelte barn ved at integrere planlægning og opgaveløsning i et mobilt struktursystem, der inddrager barnets netværk, samt elementer af gamification som motivation. 

På tiimo.dk udformes en plan over ugen, og der tilføjes handlemuligheder til aktiviteter ud fra det enkelte barns behov. Det løser således en række problemer for denne gruppe børn; skaber overblik over dagen; giver støtte, når barnet er i tvivl om en aktivitet; skaber motivation hos barnet gennem et pointsystem; og synliggør barnets succeser ved at holde en logbog over de gode oplevelser. 

Et smartwatch er en diskret løsning, der ikke stigmatiserer brugeren, men kan give barnet en øget selvstændighed. App'en

bygger bro på tværs af to afgørende vanskeligheder for denne gruppe af børn, nemlig et behov for støtte i en social kontekst og overblik over et dagligt program. 

Formål

Muligheden for løbende interaktion med tiimo øger barnets selvstændighed og skaber på sigt mere selvsikre, mere trygge og mere robuste børn. 

Målgruppe

Børn med ADHD, autisme og hjerneskade.  På sigt vil vi gerne tilpasse produktet til andre målgrupper, som på samme måde kan have gavn af at have en støtte til at guide sig på kroppen, fx voksne med hjerneskade eller demens.

Betydning for borger

Kan hjælpe flere interessenter: Barnet (den primære bruger), som får mere overskud og selvstændighed i sin hverdag. Forældre, som får mere tid, gladere børn og mere velbalancerede familier. Og lærere, pædagoger mm. som får frigivet tid, da børnene bliver mere selvstændige. 

Betydning for medarbejdere

Lærere, pædagoger mv. får frigivet tid i deres daglige arbejde, da børnene bliver mere selvstændige. Samtidig får de et redskab, der kan understøtte dialog om barnets udvikling og velbefindende. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Anskaffelsespris

tiimoapp 900 kr. pr år, Smartwatch varierer i pris fra 500 – 3000 alt efter model og mærke. 

Årlige driftsudgifter 

0,-.

Eventuelle cases

Se tiimo-hjemmeside eller facebook-siden @tiimoapp med udtalelser fra tiimobrugere. 

Udvikling - ønsker/behov

På sigt vil vi gerne tilpasse produktet til andre målgrupper, som på samme måde kan have gavn af at have en støtte til at guide sig på kroppen, fx voksne med hjerneskade eller demens, i denne sammenhæng er vi interesserede i mulige samarbejder. 

Afprøvning i kommuner

Vi har testet med Søgaardskolen i Gentofte, A-huset i Hørsholm, samt Syvstjerneskolen i Værløse. Vi opstarter et pilotprojekt med Københavns kommune og skolen Isbryderen.